Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Održavanje ispravljača, invertora, pobude- TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 20 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1880/2017 (1126/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje ispravljača, invertora, pobude- TENT B

Naziv javne nabavke: Revizija softvera relejne zaštite bloka B1

 • Datum kreiranja: utorak, 03 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 10 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1882/2017 (1149/2017)
 • Opis javne nabavke: Revizija softvera relejne zaštite bloka B1

Naziv javne nabavke: Godišnji servis upravljačkih sistema “INFO-PLC” Informatika na postrojenjima HPV i dopremi uglja-TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 06 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1881/2017 (397/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnji servis upravljačkih sistema “INFO-PLC” Informatika na postrojenjima HPV i dopremi uglja-TENT B

Naziv javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 431
 • Opis javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

Naziv javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sitema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne intervencije na oba PP sitema i rezervni delovi za iste - TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 394
 • Opis javne nabavke: Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sitema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne intervencije na oba PP sitema i rezervni delovi za iste - TENT B

Naziv javne nabavke: Servis (šestomesečni pregled) PP centrale Ziton, vanredne intervencije i rezervni delovi-TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 04 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 372
 • Opis javne nabavke: Servis (šestomesečni pregled) PP centrale Ziton, vanredne intervencije i rezervni delovi-TENT B

Naziv javne nabavke: Servis uređaja HYDAC

 • Datum kreiranja: petak, 24 mart 2017
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0824/2016/ (6/2016)
 • Opis javne nabavke: Servis uređaja HYDAC

Naziv javne nabavke: Usluge remontnog održavanja pirometara na bloku B1 i B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 21 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1612/2016 (1854/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge remontnog održavanja pirometara na bloku B1 i B2 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Pregled protivpožarnih klapni u pogonu TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 09 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 04 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0062/2016 (ZSU 2131/2016)
 • Opis javne nabavke: Pregled protivpožarnih klapni u pogonu TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka i ugradnja sekundarnog kola hidraulične spojnice R17K

 • Datum kreiranja: četvrtak, 02 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1880/2016 (1943/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka i ugradnja sekundarnog kola hidraulične spojnice R17K

Naziv javne nabavke: Čišćenje kanala bare TE “Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 19 avgust 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 72/2016-3000/0893/2016
 • Opis javne nabavke: Čišćenje kanala bare TE “Kolubara

Naziv javne nabavke: Popravka relea za električne lokomotive serije 441

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 09 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0743/2016 (1807/2016)
 • Opis javne nabavke: Popravka relea za električne lokomotive serije 441

Naziv javne nabavke: Rekonstrukcija sistema za grejanje skretnica u železničkoj stanici Brgule

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 31 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 29 decembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1742/2016(1673/2016)
 • Opis javne nabavke: Rekonstrukcija sistema za grejanje skretnica u železničkoj stanici Brgule

Naziv javne nabavke: Reatestacija merila

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 25 novembar 2016
 • Broj javne nabavke: 199/2016-3000-1470/2016
 • Opis javne nabavke: Reatestacija merila