Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Servis pnumatskih regulacionih jedinica za ventile sigurnosti

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 04 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0955/2015 (100498/2015)
 • Opis javne nabavke: Servis pnumatskih regulacionih jedinica za ventile sigurnosti

Naziv javne nabavke: Servis hidrauličkog uređaja za stezanje zavrtnjeva HYTORC

 • Datum kreiranja: utorak, 12 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 01 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/ 0686/2015 (102030/2015)
 • Opis javne nabavke: Servis hidrauličkog uređaja za stezanje zavrtnjeva HYTORC

Naziv javne nabavke: Servis automatike sistema za odmrzavanje železničkih kola za 2015. i 2016 godinu

 • Datum kreiranja: utorak, 22 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 27 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1759/2015(102221/2015)
 • Opis javne nabavke: Servis automatike sistema za odmrzavanje železničkih kola za 2015. i 2016 godinu

Naziv javne nabavke: Merna vožnja za kolosek i kontaktnu mrežu

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1006/2015 (101972/2015)
 • Opis javne nabavke: Merna vožnja za kolosek i kontaktnu mrežu

Naziv javne nabavke: usluge godišnjeg servisiranja MRU sistema INFORMATIKA

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 05 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0467/2015(101072/2015)
 • Opis javne nabavke: usluge godišnjeg servisiranja MRU sistema INFORMATIKA

Naziv javne nabavke: Sanacija STA kabla

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 novembar 2015
 • Datum ažuriranja: 22 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 3000/0006/2015 (102084/2015)
 • Opis javne nabavke: Sanacija STA kabla

Naziv javne nabavke: Redovni petogodišnji pregled stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara

 • Datum kreiranja: utorak, 30 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 19 novembar 2015
 • Broj javne nabavke: 101609/2015
 • Opis javne nabavke: Redovni petogodišnji pregled stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara

Naziv javne nabavke: Servis kompresora na sistemu otpepeljivanja (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 22 septembar 2015
 • Broj javne nabavke: 101510/2015
 • Opis javne nabavke: Servis kompresora na sistemu otpepeljivanja (TENT B)

Naziv javne nabavke: Odrzavanje ispravljanja, invertora i pobude (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 17 septembar 2015
 • Broj javne nabavke: 100963/2015
 • Opis javne nabavke: Odrzavanje ispravljanja, invertora i pobude (TENT B)

Naziv javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100623/2015A
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

Naziv javne nabavke: Održavanje , redovni godišnji pregledi i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 20 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101075/2015
 • Opis javne nabavke: Održavanje , redovni godišnji pregledi i funkcionalne probe stabilne instalacije za dojavu požara

Naziv javne nabavke: Dopuna peronskih karata zaposlenih u TENT , koji koriste stanične usluge ASP LASTA za prevoz do posla koji organizuje i ugovara Naručilac TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 19 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101145/2015
 • Opis javne nabavke: Dopuna peronskih karata zaposlenih u TENT , koji koriste stanične usluge ASP LASTA za prevoz do posla koji organizuje i ugovara Naručilac TENT

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gromobranske zaštite i opreme u EVP Brgule

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 12 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100335-1/2015
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gromobranske zaštite i opreme u EVP Brgule