Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Usluge gumiranja u 2013.-oj godini, oprema za HPV i HPK: cevi, ventila, kolena, rezervoara

 • Datum kreiranja: petak, 22 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1558/2013
 • Opis javne nabavke: Usluge gumiranja u 2013.-oj godini, oprema za HPV i HPK: cevi, ventila, kolena, rezervoara

Naziv javne nabavke: Servis i etaloniranje preciznog mikromanometra

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1087-1/2013
 • Opis javne nabavke: Servis i etaloniranje preciznog mikromanometra

Naziv javne nabavke: Servis kondicionera za pripremu gasa

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1185/2013
 • Opis javne nabavke: Servis kondicionera za pripremu gasa

Naziv javne nabavke: Remont na postrojenju za dopunu sistema daljinskog grejanja Obrenovca

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 10 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1375/2013
 • Opis javne nabavke: Remont na postrojenju za dopunu sistema daljinskog grejanja Obrenovca

Naziv javne nabavke: Servisiranje sistema za gašenje požara nadogradnja vatrogasnih vozila (5 vozila)

 • Datum kreiranja: sreda, 16 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 19 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1459/2013
 • Opis javne nabavke: Servisiranje sistema za gašenje požara nadogradnja vatrogasnih vozila (5 vozila)

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje kompresorskih stanica "Atlas Copco"

 • Datum kreiranja: petak, 06 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1007/2013
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje kompresorskih stanica "Atlas Copco"

Naziv javne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača ENDRE SS+HAUSER na elektrofilterskom postrojenju i otpepeljivanju kotla 6, bloka A5

 • Datum kreiranja: utorak, 24 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 05 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1242/2013
 • Opis javne nabavke: Usluge servisiranja i održavanja opreme proizvođača ENDRE SS+HAUSER na elektrofilterskom postrojenju i otpepeljivanju kotla 6, bloka A5

Naziv javne nabavke: Redovno godišnje održavanje instalacije stabilnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara raspršenom vodom (tipa Drenčer) kosog mosta i nadbunkerskog prostora

 • Datum kreiranja: utorak, 24 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 04 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1210/2013
 • Opis javne nabavke: Redovno godišnje održavanje instalacije stabilnog sistema za automatsku dojavu i gašenje požara raspršenom vodom (tipa Drenčer) kosog mosta i nadbunkerskog prostora

Naziv javne nabavke: Redovan šestomesečni pregled, servisiranje i rekalibracija stabilnog sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para - centrala Auxeg

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1122/2013
 • Opis javne nabavke: Redovan šestomesečni pregled, servisiranje i rekalibracija stabilnog sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para - centrala Auxeg