Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 20 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 360
 • Opis javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita

Naziv javne nabavke: Obuke obavezne po novousvojenim zakonima, novouvedenim tehnologijama u 2019

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 175/2019 (3000/1054/2019)
 • Opis javne nabavke: Obuke obavezne po novousvojenim zakonima, novouvedenim tehnologijama u 2019

Naziv javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO-1-1

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3464/2018(3000/1362/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO-1-1

Naziv javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2270
 • Opis javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT

Naziv javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke

 • Datum kreiranja: četvrtak, 20 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 21 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1751/2018(2678/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke

Naziv javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 28 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1772/2018(3000/1362/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuke u vezi sa standardom ISO

Naziv javne nabavke: Izrada elaborata potrebnih tehničkih uslova u RP 220kV/400kV EMS AD za priključenje i uklopno stanje sa transformatorom 15 kV/235 kV - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 14 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 01 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 726/2018 (3000/1696/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada elaborata potrebnih tehničkih uslova u RP 220kV/400kV EMS AD za priključenje i uklopno stanje sa transformatorom 15 kV/235 kV - TENT-A

Naziv javne nabavke: Izvođenje radova prema Elaboratu potrebnih tehničkih uslova u polju 220kV transformatora T2 i demontaža VN izolatora transformatora 15kV/400 kV pre zamene transformatorom 15 kV /235 kV - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 14 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 26 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1697/2018 (727/2018)
 • Opis javne nabavke: Izvođenje radova prema Elaboratu potrebnih tehničkih uslova u polju 220kV transformatora T2 i demontaža VN izolatora transformatora 15kV/400 kV pre zamene transformatorom 15 kV /235 kV - TENT-A

Naziv javne nabavke: Obuke SIEMENS

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 11 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 359
 • Opis javne nabavke: Obuke SIEMENS

Naziv javne nabavke: Obuka SIMATIC

 • Datum kreiranja: petak, 13 april 2018
 • Datum ažuriranja: 11 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1361/2018(355/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuka SIMATIC

Naziv javne nabavke: Kursevi obuke SIMATIC STEP S7 (ST PRO 1) i SIMATIC Win CC (ST-BWINCCS) za rukovanje i održavanje novoizgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TENT A kod isporučioca opreme Siemens d.o.o u Beogradu

 • Datum kreiranja: utorak, 30 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1987/2017(2134/2017)
 • Opis javne nabavke: Kursevi obuke SIMATIC STEP S7 (ST PRO 1) i SIMATIC Win CC (ST-BWINCCS) za rukovanje i održavanje novoizgrađenog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda TENT A kod isporučioca opreme Siemens d.o.o u Beogradu

Naziv javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0002/2017(1278/2017)
 • Opis javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke