Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode bloka A1 i A2 (radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure) TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 15 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1889/2018(3000/0266/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpi sirove vode bloka A1 i A2 (radna kola, sprovodna kola, vratila, zaštitne čaure) TENT-A

Naziv javne nabavke: Betonske ploče za manevarske staze i putne prelaze

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2235/2018 (3000/1525/2018)
 • Opis javne nabavke: Betonske ploče za manevarske staze i putne prelaze

Naziv javne nabavke: Partija 1: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5-PR6 i MP1-MP2 - blok A4 - TENT-A Partija 2: Nabavka prestrujnih parovoda PR5-PR6 i MP1-MP2 sa komorama ubrizgavanja i ovešenjima za blok A3 TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 23 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 11 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1315/2018 3000/1212/2018 (1648/2018)
 • Opis javne nabavke: Partija 1: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5-PR6 i MP1-MP2 - blok A4 - TENT-A Partija 2: Nabavka prestrujnih parovoda PR5-PR6 i MP1-MP2 sa komorama ubrizgavanja i ovešenjima za blok A3 TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za merenje cistoce vodonika

 • Datum kreiranja: sreda, 03 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 571/2018
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za merenje cistoce vodonika

Naziv javne nabavke: Hemikalije za G1 i U1 postrojenja za preradu otpadnih voda TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 jul 2018
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 91_1
 • Opis javne nabavke: Hemikalije za G1 i U1 postrojenja za preradu otpadnih voda TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka 6kV prekidača

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 17 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 212 / 2018
 • Opis javne nabavke: Nabavka 6kV prekidača

Naziv javne nabavke: Postrojenje 6kV 5G i 6G –TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 31 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1250/2017 (1185/2017)
 • Opis javne nabavke: Postrojenje 6kV 5G i 6G –TENT A

Naziv javne nabavke: Transportne trake TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 20 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1896/2017(2168/2017)
 • Opis javne nabavke: Transportne trake TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja “Mettler Toledo”

 • Datum kreiranja: utorak, 23 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1787/2017 (2143/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja “Mettler Toledo”

Naziv javne nabavke: Nabavka delova kondez pumpi za kapitalni remont bl. A4

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 08 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0943/2016 (1886/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova kondez pumpi za kapitalni remont bl. A4

Naziv javne nabavke: Nabavka kotlovskih komora za blok A4 na TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0890/2016 (2230/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka kotlovskih komora za blok A4 na TENT A