Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Одржавање уређаја енергетске електронике - ТЕНТ

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 23 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0619/2019 (655/2019)
 • Opis javne nabavke: Одржавање уређаја енергетске електронике - ТЕНТ

Naziv javne nabavke: Usluga angažovanja ronilaca - TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 46/2019(3000/0835/2019)
 • Opis javne nabavke: Usluga angažovanja ronilaca - TENT

Naziv javne nabavke: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 11 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 08 april 2019
 • Broj javne nabavke: 448/2018-3000/1065/2018
 • Opis javne nabavke: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Reparacija pulvis spojnica –TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 04 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2845/2018 (ЈН/3000/1643/2018)
 • Opis javne nabavke: Reparacija pulvis spojnica –TEM

Naziv javne nabavke: „Usluga hidromehaničkog čišćenja cevovoda DN350 i DN400 za transport šljake i pepela ukupne dužine 4000m TENT A“

 • Datum kreiranja: utorak, 12 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 03 april 2019
 • Broj javne nabavke: 133/201(3000/0779/2019)
 • Opis javne nabavke: „Usluga hidromehaničkog čišćenja cevovoda DN350 i DN400 za transport šljake i pepela ukupne dužine 4000m TENT A“

Naziv javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi, po norma času - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 70/2019
 • Opis javne nabavke: Usluge godišnjeg održavanja CSK blokova TENT A2, A5 i A6, impulsnih vodova i ostalih cevovoda u kotlarnici, drugi zavarivački radovi, po norma času - TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

 • Datum kreiranja: utorak, 20 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 21 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1835/2018 (3000/0020/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

Naziv javne nabavke: Baždarenje vaga – TENT

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 14 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2425/2018(3000/1030/2018)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje vaga – TENT

Naziv javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAS VF-5 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1051/2018(2698/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAS VF-5 TENT-A

Naziv javne nabavke: Servis i popravka kamionske vage

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 11 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1377/2018(2129/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis i popravka kamionske vage

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje pruge

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 07 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2839/2018 (3000/0915/2018)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje pruge

Naziv javne nabavke: Obuka električara za rad opreme Ex izvedbi

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2526/2018(3000/0039/2018)
 • Opis javne nabavke: Obuka električara za rad opreme Ex izvedbi

Naziv javne nabavke: Izrada i popravka creva

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2485/2018 (3000/0925/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i popravka creva

Naziv javne nabavke: Usluge remonta kolskih (železničkih) dizalica

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 2486/2018 (3000/1509/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge remonta kolskih (železničkih) dizalica