Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa(po norma času)

 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1864/2017(320/2017)
 • Opis javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa(po norma času)

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage po NČ za elektroodržavanje – TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 13 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1027/2017(396/2017)
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage po NČ za elektroodržavanje – TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 23 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 02 april 2018
 • Broj javne nabavke: 695
 • Opis javne nabavke: Usluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutija na bloku A4 TENT-A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi...) za remont 2017.god., TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1143/2016 (2146/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje NDT metodama (lopatice, vretena, ležajevi...) za remont 2017.god., TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge remonta ventilatorskih mlinova K6, rec.glava K6, gorionika K6 – TE Kolubara

 • Datum ažuriranja: 29 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0973/2017(114/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluge remonta ventilatorskih mlinova K6, rec.glava K6, gorionika K6 – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Godišnji ugovor o angažovanju autogenog zavarivača i bravara - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 13 jul 2017
 • Datum ažuriranja: 08 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1857/2017 (1088/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnji ugovor o angažovanju autogenog zavarivača i bravara - TENT B

Naziv javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2 - TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 13 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 747
 • Opis javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2 - TENT B

Naziv javne nabavke: Popravka dva radna kola mlinova K6 – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 22 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 933
 • Opis javne nabavke: Popravka dva radna kola mlinova K6 – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Merni sistem na prijemu hemikalija (kiseline i baze) u HPV (isporuka opreme, montaža-ugradnja, povezivanje, implementacija u postojeći SCADA sistem i puštanje u rad) - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 18 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 398
 • Opis javne nabavke: Merni sistem na prijemu hemikalija (kiseline i baze) u HPV (isporuka opreme, montaža-ugradnja, povezivanje, implementacija u postojeći SCADA sistem i puštanje u rad) - TENT B

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje cevnog sistema

 • Datum kreiranja: sreda, 07 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 16 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 199
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje cevnog sistema

Naziv javne nabavke: Usluge termičke obrade, tekuće održavanje –TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 16 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 14 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 772
 • Opis javne nabavke: Usluge termičke obrade, tekuće održavanje –TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju restorana društvene ishrane

 • Datum kreiranja: utorak, 24 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0614/2016 (2141/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju restorana društvene ishrane

Naziv javne nabavke: Ugradnja novih ventila tokom remonta na blokovima A1 - A6 – TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 26 jul 2017
 • Broj javne nabavke: 127/2017
 • Opis javne nabavke: Ugradnja novih ventila tokom remonta na blokovima A1 - A6 – TENT-A

Naziv javne nabavke: Sanacija bunkera uglja 63 TENT A

 • Datum ažuriranja: 21 jul 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0975/2017 (466/2017)
 • Opis javne nabavke: Sanacija bunkera uglja 63 TENT A