Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za tekuće održavanje deponije pepela TENT – A za 2017.god, TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 28 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 24 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1918/2016 (2078/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluga angažovanja radne snage po NČ i mehanizacije za tekuće održavanje deponije pepela TENT – A za 2017.god, TENT A

Naziv javne nabavke: Termička obrada na ventilima i cevovodima - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 april 2017
 • Broj javne nabavke: 2076/2016
 • Opis javne nabavke: Termička obrada na ventilima i cevovodima - TENT B

Naziv javne nabavke: Isporuka i zamena usisnog i potisnog cevovoda pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 21 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 04 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0859/2016(1639/2016)
 • Opis javne nabavke: Isporuka i zamena usisnog i potisnog cevovoda pumpi

Naziv javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1941/2016 (1919/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja bez razaranja na terenu – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: IBR ispitivanja- TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0097/2016 (1976/2016)
 • Opis javne nabavke: IBR ispitivanja- TENT B

Naziv javne nabavke: Remont luva B1 i B2- TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 24 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1599/2016 (1826/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont luva B1 i B2- TENT B

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje sistema otpepeljivanja (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 29 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 24 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/2065/2015 (102454/2015)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje sistema otpepeljivanja (TENT B)

Naziv javne nabavke: Rekonstrukcija merenja temperature na motorima i ventilatorima VSV (B1, B2 i rezervni motor i rezervni senzori) - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1924/2016 (1932/2016)
 • Opis javne nabavke: Rekonstrukcija merenja temperature na motorima i ventilatorima VSV (B1, B2 i rezervni motor i rezervni senzori) - TENT B

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje MRU opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 28 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 20 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1905/2016 (1989/2016)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje MRU opreme

Naziv javne nabavke: Izrada projekta merenja i nadzor količine mazuta u mazutnoj stanici TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1760/2016 (1879/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta merenja i nadzor količine mazuta u mazutnoj stanici TENT A

Naziv javne nabavke: Remont kanala - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1597/2016 (1827/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont kanala - TENT B

Naziv javne nabavke: Angažovanje radne snage za remont armature i elektromotornih pogona - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1632/2016 (2058/2016)
 • Opis javne nabavke: Angažovanje radne snage za remont armature i elektromotornih pogona - TENT B

Naziv javne nabavke: Remont ventilatora - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 10 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1610/2016 (1917/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont ventilatora - TENT B