Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Remont transportera šljake - TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 16 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1581/2016 (1844/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont transportera šljake - TENT B

Naziv javne nabavke: Remont klapni - TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 04 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1600/2016 (1816/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont klapni - TENT B

Naziv javne nabavke: Rekonstrukcija merenja protoka mazuta u pomoćnoj kotlarnici, bilansiranje količine mazuta na TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 25 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1286/2016 (2056/2016)
 • Opis javne nabavke: Rekonstrukcija merenja protoka mazuta u pomoćnoj kotlarnici, bilansiranje količine mazuta na TENT B

Naziv javne nabavke: Remont dodavača uglja (dodavači 4,5,6) A1-A6 u 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 27 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1128/2016 (2096/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont dodavača uglja (dodavači 4,5,6) A1-A6 u 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje stanja metala metodama bez razaranja za 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 18 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1136/2016 (1753/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje stanja metala metodama bez razaranja za 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC i ispitivanje parovoda metodama bez rataranja za 2017.god.,TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 18 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1133/2016 (1747/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje glavnih parovodnih linija RA, RB, RC i ispitivanje parovoda metodama bez rataranja za 2017.god.,TENT A

Naziv javne nabavke: Zavarivačko bravarski radovi na cevnom sistemu kotla, MRU i armaturi B1 i B2 - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1635/2016 (1860/2016)
 • Opis javne nabavke: Zavarivačko bravarski radovi na cevnom sistemu kotla, MRU i armaturi B1 i B2 - TENT B

Naziv javne nabavke: Remont kanala SV i DG blokova A1 do A6 u 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1107/2016 (2115/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont kanala SV i DG blokova A1 do A6 u 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Remont odšljakivača u 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1113/2016 (2116/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont odšljakivača u 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Remont mlinova K6

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1942/2016(2175/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont mlinova K6

Naziv javne nabavke: Provera ovešenja i cevovoda u mašinskoj hali (blok A1-A6)

 • Datum kreiranja: utorak, 17 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1992/2016 (2203/2016)
 • Opis javne nabavke: Provera ovešenja i cevovoda u mašinskoj hali (blok A1-A6)

Naziv javne nabavke: Remont kanala aerosmeše, gorionika uglja i recirkulacionih kanala A1-A6 u 2017.god., TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1126/2016 (2098/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont kanala aerosmeše, gorionika uglja i recirkulacionih kanala A1-A6 u 2017.god., TENT A

Naziv javne nabavke: Zamena 900 metaliziranih cevnih lukova na ekonomajzeru bloka A6

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 03 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1911/2016 (2068/2016)
 • Opis javne nabavke: Zamena 900 metaliziranih cevnih lukova na ekonomajzeru bloka A6

Naziv javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova A1 do A6 za 2017.god, TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1130/2016 (1899/2016)
 • Opis javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova A1 do A6 za 2017.god, TENT A

Naziv javne nabavke: Remont CSK bloka A1,A3 i A6

 • Datum kreiranja: sreda, 28 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1129/2016 (2057/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont CSK bloka A1,A3 i A6