Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100623/2015A
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje elektroenergetske opreme

Naziv javne nabavke: Nabavka pulvis praha

 • Datum kreiranja: utorak, 24 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100529/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka pulvis praha

Naziv javne nabavke: Trinatrijum fosfat

 • Datum kreiranja: utorak, 19 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101490/2015
 • Opis javne nabavke: Trinatrijum fosfat

Naziv javne nabavke: Usluga popravke, servisa i etaloniranja vaga

 • Datum kreiranja: sreda, 06 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100942/2015
 • Opis javne nabavke: Usluga popravke, servisa i etaloniranja vaga

Naziv javne nabavke: Servisiranje protivožarnih aparata i hidranata

 • Datum kreiranja: utorak, 19 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100809/2015
 • Opis javne nabavke: Servisiranje protivožarnih aparata i hidranata

Naziv javne nabavke: Kontrola zagađenosti zemljišta i melioracionih kanala u okolini deponije pepela

 • Datum kreiranja: petak, 19 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101841/2015
 • Opis javne nabavke: Kontrola zagađenosti zemljišta i melioracionih kanala u okolini deponije pepela

Naziv javne nabavke: Nabavka kabla PP00 3x50 + 35 - 500 m

 • Datum kreiranja: petak, 19 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101323/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka kabla PP00 3x50 + 35 - 500 m

Naziv javne nabavke: Komponente i rezervni delovi za sistem CEMS

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 100024/2015
 • Opis javne nabavke: Komponente i rezervni delovi za sistem CEMS

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal (TENT-B)

 • Datum kreiranja: utorak, 16 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101412/2015
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal (TENT-B)

Naziv javne nabavke: Ovešenje cevnog sistema ispod turbine

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 31 avgust 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 3000-0361-2015
 • Opis javne nabavke: Ovešenje cevnog sistema ispod turbine

Naziv javne nabavke: Servis i softversko unapređenje HART komunikatora Emerson 375

 • Datum kreiranja: utorak, 09 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101604/2015
 • Opis javne nabavke: Servis i softversko unapređenje HART komunikatora Emerson 375

Naziv javne nabavke: Fabričko baždarenje uređaja OMICRON

 • Datum kreiranja: utorak, 26 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 31 avgust 2015
 • Broj javne nabavke: 101246/2015
 • Opis javne nabavke: Fabričko baždarenje uređaja OMICRON