Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Internet usluge – osnovna verzija - IKT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 100235/2014
 • Opis javne nabavke: Internet usluge – osnovna verzija - IKT

Naziv javne nabavke: Alati i pribor (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 100144/2014
 • Opis javne nabavke: Alati i pribor (TENT B)

Naziv javne nabavke: Štampani obrasci

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5271/2014
 • Opis javne nabavke: Štampani obrasci

Naziv javne nabavke: Srednja opravka lokomotive CEM

 • Datum kreiranja: utorak, 23 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10220/2014
 • Opis javne nabavke: Srednja opravka lokomotive CEM

Naziv javne nabavke: OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE U JAVNOJ NABAVCI BROJ U-OTK/13

 • Datum kreiranja: sreda, 14 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: U-OTK-13
 • Opis javne nabavke: OBAVEŠTENjE O PRIZNAVANjU KVALIFIKACIJE U JAVNOJ NABAVCI BROJ U-OTK/13

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za sistem upravljanja HPV-om (TENT-B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5250/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za sistem upravljanja HPV-om (TENT-B)

Naziv javne nabavke: Nabavka i ugradnja tiristorske pobude

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 187/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka i ugradnja tiristorske pobude

Naziv javne nabavke: Protivpožarni sigurnosni orman za skladištenje hemikalija

 • Datum kreiranja: četvrtak, 25 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10126/2014
 • Opis javne nabavke: Protivpožarni sigurnosni orman za skladištenje hemikalija

Naziv javne nabavke: Ležajevi ( kuglični, valjkasti, sa kućištem...) (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 12 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 100143/2014
 • Opis javne nabavke: Ležajevi ( kuglični, valjkasti, sa kućištem...) (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka industrijskih telefona

 • Datum kreiranja: petak, 05 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 100118/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka industrijskih telefona

Naziv javne nabavke: Izrada idejnog rešenja spomen obeležja i izvođenje spomen obeležja

 • Datum kreiranja: petak, 12 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 100104/2014
 • Opis javne nabavke: Izrada idejnog rešenja spomen obeležja i izvođenje spomen obeležja

Naziv javne nabavke: Oprema za merenje temperature (komp.kablovi, termoelementi, čaure, vratne cevi, glave, prirubnice)(TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 12 decembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5249
 • Opis javne nabavke: Oprema za merenje temperature (komp.kablovi, termoelementi, čaure, vratne cevi, glave, prirubnice)(TENT B)

Naziv javne nabavke: Izolatori za VN motore (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5253/2014
 • Opis javne nabavke: Izolatori za VN motore (TENT B)

Naziv javne nabavke: Računarske radne stanice

 • Datum kreiranja: sreda, 24 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10085/2014
 • Opis javne nabavke: Računarske radne stanice

Naziv javne nabavke: Nabavka potrošnog materijala za informatičku delatnost

 • Datum kreiranja: sreda, 24 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 12 decembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10086/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka potrošnog materijala za informatičku delatnost