Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: nabavka opruga pužastih i cilindričnih opruga za potrebe održavanja voznih sredstava

 • Datum kreiranja: utorak, 05 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100972/2015
 • Opis javne nabavke: nabavka opruga pužastih i cilindričnih opruga za potrebe održavanja voznih sredstava

Naziv javne nabavke: Merna oprema za kontrolu goriva

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100865-1/2015
 • Opis javne nabavke: Merna oprema za kontrolu goriva

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za popravku elektronskih sklopova

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101532/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za popravku elektronskih sklopova

Naziv javne nabavke: Popravka kompresora

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101202/2015
 • Opis javne nabavke: Popravka kompresora

Naziv javne nabavke: Delovi cilindra pantografa

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101175/2015
 • Opis javne nabavke: Delovi cilindra pantografa

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za signalno-sigurnosne uređaje ESA11SB i brojače

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101770/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za signalno-sigurnosne uređaje ESA11SB i brojače

Naziv javne nabavke: Nabavka drenažnih pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 12 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101405/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka drenažnih pumpi

Naziv javne nabavke: Servisiranje uređaja MEROS

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101281/2015
 • Opis javne nabavke: Servisiranje uređaja MEROS

Naziv javne nabavke: Električni alat

 • Datum kreiranja: petak, 29 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101489/2015
 • Opis javne nabavke: Električni alat

Naziv javne nabavke: Antikorozivna zaštita i molersko farbarski radovi (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101566/2015
 • Opis javne nabavke: Antikorozivna zaštita i molersko farbarski radovi (TENT B)

Naziv javne nabavke: Voda u balonima za aparate

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100706/2015
 • Opis javne nabavke: Voda u balonima za aparate

Naziv javne nabavke: Zamena dela mlinova

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 101772/2015
 • Opis javne nabavke: Zamena dela mlinova

Naziv javne nabavke: Voda flaširana

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100713/2015
 • Opis javne nabavke: Voda flaširana

Naziv javne nabavke: KESE

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100736/2015
 • Opis javne nabavke: KESE

Naziv javne nabavke: ŠTAMPANI OBRASCI

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 28 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100689/2015
 • Opis javne nabavke: ŠTAMPANI OBRASCI