Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Zaptivni materijal za pumpe

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1959/2017 (2050/2017)
 • Opis javne nabavke: Zaptivni materijal za pumpe

Naziv javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1149/2017 (1657/2017)
 • Opis javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Delovi za crpnu stanicu TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0823/2017 (1412/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za crpnu stanicu TENT A

Naziv javne nabavke: Klima komore za komandnu i relejnu salu - TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0353/2017 (НН 1598/2017)
 • Opis javne nabavke: Klima komore za komandnu i relejnu salu - TENT-A

Naziv javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, Nabavka pretvarača (TENT B)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 22 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1969/2017 (2052/2017)
 • Opis javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, Nabavka pretvarača (TENT B)

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za analizator dimnog gasa bloka B1 (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1789/2017(1720/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za analizator dimnog gasa bloka B1 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1938/2017(1557/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu (TENT B)

Naziv javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, rez. delovi proizvođača ventila GS Valve– TENT -B

 • Datum kreiranja: petak, 19 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1834/2017 (1708/2017)
 • Opis javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, rez. delovi proizvođača ventila GS Valve– TENT -B

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje elektro 0,4kV, 6kV, 110kV postrojenja i AKU baterija - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0476/2017 (928/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje elektro 0,4kV, 6kV, 110kV postrojenja i AKU baterija - TEM

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TE Morava, zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TENT B Ušće, zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TENT A Obrenovac:

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1726/2017, 3000/1724/2017, 3000/0710/2017 (1526/2017)
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TE Morava, zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TENT B Ušće, zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada TENT A Obrenovac:

Naziv javne nabavke: Kotlovske cevi - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1916/2017 (1312/2017)
 • Opis javne nabavke: Kotlovske cevi - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka senzora za merenje relativnog istezanja i aksijalnog pomaka na TA3 u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1573/2017(1273/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka senzora za merenje relativnog istezanja i aksijalnog pomaka na TA3 u TE Kolubara