Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Reparacija pulvis spojnice W650

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1125/2016 (143/2016)
 • Opis javne nabavke: Reparacija pulvis spojnice W650

Naziv javne nabavke: Reatestacija merila

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 199/2016-3000-1470/2016
 • Opis javne nabavke: Reatestacija merila

Naziv javne nabavke: Remont na postrojenju za dopunu sistema daljinskog grejanja grada Obrenovca

 • Datum kreiranja: petak, 03 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0022/2016 (627/2016)
 • Opis javne nabavke: Remont na postrojenju za dopunu sistema daljinskog grejanja grada Obrenovca

Naziv javne nabavke: Verifikacija merila

 • Datum kreiranja: petak, 12 avgust 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 1257/2016 (3000/0595/2016)
 • Opis javne nabavke: Verifikacija merila

Naziv javne nabavke: Nabavka naponskih mernih transformatora

 • Datum kreiranja: petak, 17 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 689/2016 (3000/0435/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka naponskih mernih transformatora

Naziv javne nabavke: Semerinzi (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1009/2016(36/2016)
 • Opis javne nabavke: Semerinzi (TENT B)

Naziv javne nabavke: Reparatura dva radna kola mlinova kotla 6

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0348/2016(195/2016)
 • Opis javne nabavke: Reparatura dva radna kola mlinova kotla 6

Naziv javne nabavke: Održavanje frekventnih pogona kopača uglja TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 20 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0462/2016 (1256/2016)
 • Opis javne nabavke: Održavanje frekventnih pogona kopača uglja TENT A

Naziv javne nabavke: Angažovanje autodizalice TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 1381/2016 (3000/1161/2016)
 • Opis javne nabavke: Angažovanje autodizalice TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Popravka traktora kosačice Stiga Estate Baron

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 1345/2016 (3000/1024/2016)
 • Opis javne nabavke: Popravka traktora kosačice Stiga Estate Baron

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1442/2016 (1379/2016)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera

Naziv javne nabavke: TASTERI.POM.KONTAKTI,PREKIDAČI

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0613/2016(1385/2016)
 • Opis javne nabavke: TASTERI.POM.KONTAKTI,PREKIDAČI

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za rashladne i drenažne pumpe TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 23 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0220/2016(1374/2016)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za rashladne i drenažne pumpe TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje magnetnog separatora na dopremi uglja

 • Datum kreiranja: petak, 08 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 23 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1449/2016 (395/2016)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje magnetnog separatora na dopremi uglja