Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe i reduktore -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 18 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 750
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe i reduktore -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Uređaj za ispitivanje momentnih prekidača na elektromotronim pogonima – TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 02 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1205/2016 (2163/2016)
 • Opis javne nabavke: Uređaj za ispitivanje momentnih prekidača na elektromotronim pogonima – TENT B

Naziv javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1762/2017 (1222/2017)
 • Opis javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

Naziv javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0728/2017 (1159/2017)
 • Opis javne nabavke: Interventna popravka vatrostalnih konstrukcija u vanremontnom periodu TENT A

Naziv javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslaga i taloga u pogonu - TE Kolubara

 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 796/2017 - 3000/0630/2017
 • Opis javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslaga i taloga u pogonu - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Servis i popravka bagera New Holland MH5.6 –TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 1262/2017 - 3000/0561/2017
 • Opis javne nabavke: Servis i popravka bagera New Holland MH5.6 –TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Servis i popravka utovarne kašike Eurocomach ESK 150.4 –TE “Kolubara“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 1235/2017 - 3000/0563/2017
 • Opis javne nabavke: Servis i popravka utovarne kašike Eurocomach ESK 150.4 –TE “Kolubara“

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje dubinskih bunarskih pumpi u pogonu pitke vode i prenosnih potapajućih muljnih i fekalnih pumpi –TE “Kolubara“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 492/2017 - 3000/0577/2017
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje dubinskih bunarskih pumpi u pogonu pitke vode i prenosnih potapajućih muljnih i fekalnih pumpi –TE “Kolubara“

Naziv javne nabavke: Održavanje i servisiranje opreme za klimatizaciju TENT – A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0447/2017 (ZSU 692/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje i servisiranje opreme za klimatizaciju TENT – A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za klipne pumpe BRAN+LUEBBE – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0292/2017 (56/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za klipne pumpe BRAN+LUEBBE – TENT -B

Naziv javne nabavke: Laboratorijske hemikalije finog kvaliteta Tent

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1609/2017 (85/2017,290/2017,399/2017)
 • Opis javne nabavke: Laboratorijske hemikalije finog kvaliteta Tent

Naziv javne nabavke: Bravarija i drvena građa - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 07 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 694
 • Opis javne nabavke: Bravarija i drvena građa - TEM

Naziv javne nabavke: ulošci mazutnih pumpi KRAL – TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0290/2017 (825/2017)
 • Opis javne nabavke: ulošci mazutnih pumpi KRAL – TENT A