Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za Pomoćnu kotlarnicu – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1172/2016 (1285/2016)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za Pomoćnu kotlarnicu – TENT -B

Naziv javne nabavke: Investiciona popravka električnih lokomotiva serije 443-05 i 443-06

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1298/2016 (1531/2016)
 • Opis javne nabavke: Investiciona popravka električnih lokomotiva serije 443-05 i 443-06

Naziv javne nabavke: Radovi na izradi skela, isporuka i zamena dotrajale termoizolacije, limarski radovi sa isporukom materijala-TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 17 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1890/2016 (2073/2016)
 • Opis javne nabavke: Radovi na izradi skela, isporuka i zamena dotrajale termoizolacije, limarski radovi sa isporukom materijala-TENT B

Naziv javne nabavke: Usluge internet pristupa

 • Datum kreiranja: četvrtak, 08 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1660/2016 (1607/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge internet pristupa

Naziv javne nabavke: Ugradnja nove klimeza potrebe komandne sale i relejne prostorije TEM

 • Datum kreiranja: petak, 17 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1406/2016 (2186/2016)
 • Opis javne nabavke: Ugradnja nove klimeza potrebe komandne sale i relejne prostorije TEM

Naziv javne nabavke: Procena veka za delove i opremu pod pritiskom blokova B1 i B2

 • Datum kreiranja: petak, 17 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0313/2016 (2103/2016)
 • Opis javne nabavke: Procena veka za delove i opremu pod pritiskom blokova B1 i B2

Naziv javne nabavke: Servisiranje UPSova (TENT B).

 • Datum kreiranja: petak, 17 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1183/2016(2120/2016)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje UPSova (TENT B).

Naziv javne nabavke: Električni aparati za ŽT TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0933/2016(1301/2016)
 • Opis javne nabavke: Električni aparati za ŽT TENT

Naziv javne nabavke: Održavanje korisničkog softvera

 • Datum kreiranja: utorak, 27 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1535/2016 (1580/2016)
 • Opis javne nabavke: Održavanje korisničkog softvera

Naziv javne nabavke: Čišćenje objekata TE Kolubara, blok A1-A4 i blok A5

 • Datum kreiranja: petak, 17 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 1070/2016 (3000/0973/2016)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje objekata TE Kolubara, blok A1-A4 i blok A5

Naziv javne nabavke: Kontrola i podešavanje zazora na duplim ležajima ventilatorskih mlinova za ugalj

 • Datum kreiranja: sreda, 04 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1965/2016 (2124/2016)
 • Opis javne nabavke: Kontrola i podešavanje zazora na duplim ležajima ventilatorskih mlinova za ugalj

Naziv javne nabavke: Zamena hidrauličnog cilindra na Dopremi 2 TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0593/2016 (1459/2016)
 • Opis javne nabavke: Zamena hidrauličnog cilindra na Dopremi 2 TENT A

Naziv javne nabavke: Baždarenje i čišćenje rezervoara za gorivo TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 27 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 17 februar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0035/2016 (1666/2016)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje i čišćenje rezervoara za gorivo TENT A