Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Servis merača protoka

 • Datum kreiranja: sreda, 18 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 2060/2016
 • Opis javne nabavke: Servis merača protoka

Naziv javne nabavke: Pumpa slivnog kondenzata iz zagrejača niskog pritiska TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1721/2016 (1596/2016)
 • Opis javne nabavke: Pumpa slivnog kondenzata iz zagrejača niskog pritiska TENT A

Naziv javne nabavke: Obuke iz oblasti IMS

 • Datum kreiranja: sreda, 11 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1496/2016 (2082/2016)
 • Opis javne nabavke: Obuke iz oblasti IMS

Naziv javne nabavke: Atestacije baterija tehničkih gasova

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0065/2016 (1782/2016)
 • Opis javne nabavke: Atestacije baterija tehničkih gasova

Naziv javne nabavke: PPZ transformatora i turbinskog ulja-zamena ventila sa atestiranjem boca TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1759/2016 (1717/2016)
 • Opis javne nabavke: PPZ transformatora i turbinskog ulja-zamena ventila sa atestiranjem boca TENT A

Naziv javne nabavke: Potrošni materijal za vešeraj

 • Datum kreiranja: sreda, 07 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1441/2016 (1911/2016)
 • Opis javne nabavke: Potrošni materijal za vešeraj

Naziv javne nabavke: Projektna dokumentacija zamene parovoda, bloka B1 i B2

 • Datum kreiranja: sreda, 18 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 2150/2016
 • Opis javne nabavke: Projektna dokumentacija zamene parovoda, bloka B1 i B2

Naziv javne nabavke: Atestiranje i servisiranje tahografa na železničkim vozilima

 • Datum kreiranja: sreda, 18 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 1818/2016
 • Opis javne nabavke: Atestiranje i servisiranje tahografa na železničkim vozilima

Naziv javne nabavke: Kvarcni pesak

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1567/2016 (2112/2016)
 • Opis javne nabavke: Kvarcni pesak

Naziv javne nabavke: Usluge tekućeg održavanja voznih sredstava

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0589/2016 (1831/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge tekućeg održavanja voznih sredstava

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za hidrauličnu spojnicu VOITH ( set zupčanika za R17K, rotor sekundara) bl1

 • Datum kreiranja: sreda, 18 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0803/2016 (2183/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za hidrauličnu spojnicu VOITH ( set zupčanika za R17K, rotor sekundara) bl1

Naziv javne nabavke: Alati za zavarivanje i pribor

 • Datum kreiranja: petak, 04 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0020/2016 (1540/2016)
 • Opis javne nabavke: Alati za zavarivanje i pribor

Naziv javne nabavke: Popravka glavnog prekidača 1 VVA-2 lok.443 serije

 • Datum kreiranja: sreda, 18 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0715/2016, 3000/0724/2016 (2149/2016)
 • Opis javne nabavke: Popravka glavnog prekidača 1 VVA-2 lok.443 serije

Naziv javne nabavke: Popravka relea za električne lokomotive serije 441

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 decembar 2016
 • Datum ažuriranja: 18 januar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0743/2016 (1807/2016)
 • Opis javne nabavke: Popravka relea za električne lokomotive serije 441