Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: UREĐAJ ZA PRAĆENjE PLAMENA

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 4285/14
 • Opis javne nabavke: UREĐAJ ZA PRAĆENjE PLAMENA

Naziv javne nabavke: Pneumatski pogon ventila Va 206/207

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100354/2015
 • Opis javne nabavke: Pneumatski pogon ventila Va 206/207

Naziv javne nabavke: Filc tehnički i proizvodi od gume

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100379/2014
 • Opis javne nabavke: Filc tehnički i proizvodi od gume

Naziv javne nabavke: PVC FOLIJA, PVC VREĆE

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100375/2014
 • Opis javne nabavke: PVC FOLIJA, PVC VREĆE

Naziv javne nabavke: Nabavka drenazne pumpe

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100356/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka drenazne pumpe

Naziv javne nabavke: Čelična užad i pribor

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100367/2014
 • Opis javne nabavke: Čelična užad i pribor

Naziv javne nabavke: Kontrola kvaliteta vazduha u okolini TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 6291/2014
 • Opis javne nabavke: Kontrola kvaliteta vazduha u okolini TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Delovi za ventilaciju i grejanje HPV

 • Datum kreiranja: utorak, 04 novembar 2014
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 6308/100114/2014
 • Opis javne nabavke: Delovi za ventilaciju i grejanje HPV

Naziv javne nabavke: Merenje emisije i podešavanje sagorevanja pomoćnih kotlova (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100064/2014
 • Opis javne nabavke: Merenje emisije i podešavanje sagorevanja pomoćnih kotlova (TENT B)

Naziv javne nabavke: Partija 2: Reprezentacija

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100141/2014
 • Opis javne nabavke: Partija 2: Reprezentacija

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100286/2014
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada

Naziv javne nabavke: Izrada Glavnog projekta: Smanjenje buke u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100137/2014
 • Opis javne nabavke: Izrada Glavnog projekta: Smanjenje buke u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Pojačivač

 • Datum kreiranja: sreda, 17 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 4284/2014
 • Opis javne nabavke: Pojačivač

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100264/2015
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanje opasnog industrijskog otpada

Naziv javne nabavke: Zbrinjavanja otpadne mineralne vune, otpadnih jonskih masa i ostalog neopasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: petak, 23 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2015
 • Broj javne nabavke: 100285/2015
 • Opis javne nabavke: Zbrinjavanja otpadne mineralne vune, otpadnih jonskih masa i ostalog neopasnog industrijskog otpada