Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Gume za putnička vozila

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 100055/2014
 • Opis javne nabavke: Gume za putnička vozila

Naziv javne nabavke: Usluga servisiranja klima u buldozerima

 • Datum kreiranja: sreda, 20 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 004159/2014
 • Opis javne nabavke: Usluga servisiranja klima u buldozerima

Naziv javne nabavke: Strujni merni transformatori-EVP i KM

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10184/2014
 • Opis javne nabavke: Strujni merni transformatori-EVP i KM

Naziv javne nabavke: Kablovi

 • Datum kreiranja: sreda, 27 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4382/2014
 • Opis javne nabavke: Kablovi

Naziv javne nabavke: Alati i oprema za zavarivanje

 • Datum kreiranja: sreda, 27 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4371/2014
 • Opis javne nabavke: Alati i oprema za zavarivanje

Naziv javne nabavke: Parni i električni kaloriferi

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 6318/100073/2014
 • Opis javne nabavke: Parni i električni kaloriferi

Naziv javne nabavke: Centrifugalne pumpe za grejanje i dopunu sistema grejanja

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 6319/100068/2014
 • Opis javne nabavke: Centrifugalne pumpe za grejanje i dopunu sistema grejanja

Naziv javne nabavke: Alati

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4365,4366,4367,4368,4369,4372/14
 • Opis javne nabavke: Alati

Naziv javne nabavke: Izvođenje nadvišenja prelivnog stuba

 • Datum kreiranja: sreda, 29 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 29 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 100121/2014
 • Opis javne nabavke: Izvođenje nadvišenja prelivnog stuba

Naziv javne nabavke: Zamena električnih zaštita 6 kV postrojenja 1G

 • Datum kreiranja: utorak, 28 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4088/1/2014
 • Opis javne nabavke: Zamena električnih zaštita 6 kV postrojenja 1G

Naziv javne nabavke: Dekoraterske usluge

 • Datum kreiranja: utorak, 28 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 004708-1
 • Opis javne nabavke: Dekoraterske usluge

Naziv javne nabavke: Opruge mehanizma

 • Datum kreiranja: utorak, 28 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10074-1/2014
 • Opis javne nabavke: Opruge mehanizma

Naziv javne nabavke: Delovi pumpi

 • Datum kreiranja: utorak, 28 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 100043/2014
 • Opis javne nabavke: Delovi pumpi

Naziv javne nabavke: Partija 1: servis i popravka sušnica Partija 2: servis i popravka peći za žarenje

 • Datum kreiranja: utorak, 28 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10164/1/2014 10174/1/2014
 • Opis javne nabavke: Partija 1: servis i popravka sušnica Partija 2: servis i popravka peći za žarenje

Naziv javne nabavke: Nabavka paralelnih ploča za laboratorijske mlinove

 • Datum kreiranja: sreda, 25 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 28 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 5136
 • Opis javne nabavke: Nabavka paralelnih ploča za laboratorijske mlinove