Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Nabavka opreme u polju D.U. i sistema otpepeljivanja MRU (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100727/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka opreme u polju D.U. i sistema otpepeljivanja MRU (TENT B)

Naziv javne nabavke: popravka i zamena atmosferskih vertikala

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 000877/2014
 • Opis javne nabavke: popravka i zamena atmosferskih vertikala

Naziv javne nabavke: Opruga za gorionike ugqenog praha (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 18 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100122/2015
 • Opis javne nabavke: Opruga za gorionike ugqenog praha (TENT B)

Naziv javne nabavke: Servisiranje viljuškara „Balcancar“.

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100573/2015
 • Opis javne nabavke: Servisiranje viljuškara „Balcancar“.

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za buldozer TD25E

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100654/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za buldozer TD25E

Naziv javne nabavke: Armatura za vodovod i centralno grejawe

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100640/2015
 • Opis javne nabavke: Armatura za vodovod i centralno grejawe

Naziv javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa ( po norma času )

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100572/2015
 • Opis javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa ( po norma času )

Naziv javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 januar 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100359/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka muljne uronjene pumpe

Naziv javne nabavke: Setovi liskunskih zaptivki sa bakarnom podlo{kom za jednosegmentne i dvosegmentne pokaziva~e nivoa u bubwu

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100336/2015
 • Opis javne nabavke: Setovi liskunskih zaptivki sa bakarnom podlo{kom za jednosegmentne i dvosegmentne pokaziva~e nivoa u bubwu

Naziv javne nabavke: Izrada električnih šema MRU sistema bloka A2 u E-plan formatu

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100592/2015
 • Opis javne nabavke: Izrada električnih šema MRU sistema bloka A2 u E-plan formatu

Naziv javne nabavke: RASVETA

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100054/2015
 • Opis javne nabavke: RASVETA

Naziv javne nabavke: INSTALACIONI I IZOLACIONI MATERIJAL

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100128/2015
 • Opis javne nabavke: INSTALACIONI I IZOLACIONI MATERIJAL

Naziv javne nabavke: Gumene zaptivke

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100517/2015
 • Opis javne nabavke: Gumene zaptivke

Naziv javne nabavke: Usluge ispitivanja metala metodama bez razaranja na terenu

 • Datum kreiranja: utorak, 31 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 31 mart 2015
 • Broj javne nabavke: 100769/2015
 • Opis javne nabavke: Usluge ispitivanja metala metodama bez razaranja na terenu