Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Partija 1 – Ispitivanje bez razaranja vitalnih komponenti blokova u TE Kolubara, Veliki Crljeni Partija 2 – Ispitivanje dinamičkih karakteristika rotorskih lopatica T3, 65 MW SIMENS i ispitivanje dinamičkih karakteristika namotaja generatora A5, 110 MW ŠK

 • Datum kreiranja: utorak, 17 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 6094/2014
 • Opis javne nabavke: Partija 1 – Ispitivanje bez razaranja vitalnih komponenti blokova u TE Kolubara, Veliki Crljeni Partija 2 – Ispitivanje dinamičkih karakteristika rotorskih lopatica T3, 65 MW SIMENS i ispitivanje dinamičkih karakteristika namotaja generatora A5, 110 MW ŠK

Naziv javne nabavke: Ventili sigurnosti kotla bloka A1

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4335/2014
 • Opis javne nabavke: Ventili sigurnosti kotla bloka A1

Naziv javne nabavke: Semenski materijal

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4346/2014
 • Opis javne nabavke: Semenski materijal

Naziv javne nabavke: Verifikacija magacinskih vaga

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 01 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 6223/2014
 • Opis javne nabavke: Verifikacija magacinskih vaga

Naziv javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 3390
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje turbinskog ulja

Naziv javne nabavke: nabavka mehaničkih zaptivki i delova mehaničkih zaptivki za pumpe mazuta visokog i niskog pritiska, nabavka silikonskih O-ringa za sigurnosne ventile na pumpama mazuta, gorionicima mazuta i dr. ( TENT – B)

 • Datum kreiranja: utorak, 10 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5047/2014
 • Opis javne nabavke: nabavka mehaničkih zaptivki i delova mehaničkih zaptivki za pumpe mazuta visokog i niskog pritiska, nabavka silikonskih O-ringa za sigurnosne ventile na pumpama mazuta, gorionicima mazuta i dr. ( TENT – B)

Naziv javne nabavke: projektovanje, nabavka i ugradnja gumenih panela- rekonstrukcija 3 putna prelaza u nivou kolovoza, od gumenih panela na km 26+700, km 28+498 i km 31+794 PRUGE BRGULE – VREOCI

 • Datum kreiranja: petak, 15 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10024/2014
 • Opis javne nabavke: projektovanje, nabavka i ugradnja gumenih panela- rekonstrukcija 3 putna prelaza u nivou kolovoza, od gumenih panela na km 26+700, km 28+498 i km 31+794 PRUGE BRGULE – VREOCI

Naziv javne nabavke: Kancelarijski materijal i štampani material Partija I : Kancelarijski materijal Partija II : Papir za fotokopiranje Partija III : Kece Partija IV : Štampani obrasci

 • Datum kreiranja: petak, 29 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4282 4283
 • Opis javne nabavke: Kancelarijski materijal i štampani material Partija I : Kancelarijski materijal Partija II : Papir za fotokopiranje Partija III : Kece Partija IV : Štampani obrasci

Naziv javne nabavke: Nabavka kaiševa

 • Datum kreiranja: sreda, 25 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 7049
 • Opis javne nabavke: Nabavka kaiševa

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi prema tehničkoj specifikaciji

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 6087
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi prema tehničkoj specifikaciji

Naziv javne nabavke: Ručne, stabilne i mobilne radio stanice IKT i prateća oprema

 • Datum kreiranja: petak, 29 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 10011/2014 10012/2014
 • Opis javne nabavke: Ručne, stabilne i mobilne radio stanice IKT i prateća oprema

Naziv javne nabavke: Nareznica za rezanje cevnog navoja

 • Datum kreiranja: sreda, 30 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 7114
 • Opis javne nabavke: Nareznica za rezanje cevnog navoja

Naziv javne nabavke: Pijaća voda i proizvodi od plastičnih masa, po partijama Partija I : Gazirana mineralna voda Partija II : Negazirana mineralna voda Partija III : Mineralna voda za piće u balonu Partija IV : Ambalaža za vodu od 19l sa rukohvatom

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4280 4272 7099
 • Opis javne nabavke: Pijaća voda i proizvodi od plastičnih masa, po partijama Partija I : Gazirana mineralna voda Partija II : Negazirana mineralna voda Partija III : Mineralna voda za piće u balonu Partija IV : Ambalaža za vodu od 19l sa rukohvatom

Naziv javne nabavke: creva za tifon

 • Datum kreiranja: utorak, 29 april 2014
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 5056/2014
 • Opis javne nabavke: creva za tifon