Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Popravka i zamena tehničkih cevovoda (prvenstveno u GPO)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 27 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101529/2015
 • Opis javne nabavke: Popravka i zamena tehničkih cevovoda (prvenstveno u GPO)

Naziv javne nabavke: Vatrostalne konstrukcije 4 gorionika uglja i 2 glave recirkulacionih kanala A2

 • Datum kreiranja: sreda, 06 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 27 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100222/2015
 • Opis javne nabavke: Vatrostalne konstrukcije 4 gorionika uglja i 2 glave recirkulacionih kanala A2

Naziv javne nabavke: Nabavka termostata i pretvarača temperature

 • Datum kreiranja: sreda, 10 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 27 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101397/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka termostata i pretvarača temperature

Naziv javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara , dozimetrijska kontrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 27 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101778/2015A
 • Opis javne nabavke: Očitavanje TL dozimetara , dozimetrijska kontrola izvora jonizujućih zračenja u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Kancelarijski materijal

 • Datum kreiranja: sreda, 15 april 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100733/2015
 • Opis javne nabavke: Kancelarijski materijal

Naziv javne nabavke: Sanacija propale PPZ mreže u kotlarnicama blokova B1 i B2

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101611/2015
 • Opis javne nabavke: Sanacija propale PPZ mreže u kotlarnicama blokova B1 i B2

Naziv javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja 110kV razvodnog postrojenja

 • Datum kreiranja: utorak, 12 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100871/2015
 • Opis javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja 110kV razvodnog postrojenja

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za modernizaciju i proširenje starog sistema turbinskog monitoringa

 • Datum kreiranja: petak, 08 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100523/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za modernizaciju i proširenje starog sistema turbinskog monitoringa

Naziv javne nabavke: Zamena dela mlinova

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101772/2015
 • Opis javne nabavke: Zamena dela mlinova

Naziv javne nabavke: Gumene transportne trake

 • Datum kreiranja: sreda, 22 april 2015
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100160/2015
 • Opis javne nabavke: Gumene transportne trake