Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Pneumatske upravljačke jedinice za ventile sigurnosti TENT - A

 • Datum kreiranja: utorak, 15 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 1140
 • Opis javne nabavke: Pneumatske upravljačke jedinice za ventile sigurnosti TENT - A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gromobranske instalacije i kontrola izjednačenja potencijala na objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom(TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 11 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0649/2017(1058/2017)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gromobranske instalacije i kontrola izjednačenja potencijala na objektima ugroženim eksplozivnom atmosferom(TENT B)

Naziv javne nabavke: Usluga hidromehaničkog čišćenja cevovoda DN350 i DN400 za transport šljake i pepela ukupne dužine 4000m TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 17 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0633/2017 (524/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluga hidromehaničkog čišćenja cevovoda DN350 i DN400 za transport šljake i pepela ukupne dužine 4000m TENT-A

Naziv javne nabavke: Popravka konstrukcija objekata temelja, zidova, podova, plafonskih i međusprat konstrukcija, specijalnim građevinskim materijalima TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 12 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0720/2017(538/2017)
 • Opis javne nabavke: Popravka konstrukcija objekata temelja, zidova, podova, plafonskih i međusprat konstrukcija, specijalnim građevinskim materijalima TENT A

Naziv javne nabavke: Pojedinačna merenja emisije zagađujućih materija u vazduh iz blokova TENT A, TENT B i pomoćne kotlarnice i TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 08 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0612/2017,3000/0619/2017,3000/0615/2017 (844/2017)
 • Opis javne nabavke: Pojedinačna merenja emisije zagađujućih materija u vazduh iz blokova TENT A, TENT B i pomoćne kotlarnice i TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe, TENT A3-A6

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1075/2017 (840/2017)
 • Opis javne nabavke: Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe, TENT A3-A6

Naziv javne nabavke: Održavanje ispravljača, invertora, pobude- TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 20 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1880/2017 (1126/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje ispravljača, invertora, pobude- TENT B

Naziv javne nabavke: Sita za pumpe – TENT -B

 • Datum kreiranja: sreda, 23 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0942/2017 (68/2017)
 • Opis javne nabavke: Sita za pumpe – TENT -B

Naziv javne nabavke: Crevo za istakanje tečnog goriva - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 11 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 11 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1183/2017 (1252/2017)
 • Opis javne nabavke: Crevo za istakanje tečnog goriva - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 10 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1222/2017(888/2017)
 • Opis javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka GPS uređaja za potrebe geodezije TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 30 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 10 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1219/2017(866/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka GPS uređaja za potrebe geodezije TENT A