Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Verifikacija i etaloniranje merne opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101427/2015
 • Opis javne nabavke: Verifikacija i etaloniranje merne opreme

Naziv javne nabavke: Nabavka kliznih ležajeva

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100533/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka kliznih ležajeva

Naziv javne nabavke: Remont cevnog sistema kotla

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101512/2015
 • Opis javne nabavke: Remont cevnog sistema kotla

Naziv javne nabavke: Prenosni ultrazvučni merač protoka (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 19 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101808/2015
 • Opis javne nabavke: Prenosni ultrazvučni merač protoka (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka potrosnog materijala boja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101192/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka potrosnog materijala boja

Naziv javne nabavke: Metlice brisaca L=400 mm

 • Datum kreiranja: utorak, 05 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100711/2015
 • Opis javne nabavke: Metlice brisaca L=400 mm

Naziv javne nabavke: Zamena postojece baze uvodjenjem tehnoloskih oznaka i prelazak na UNES bazu i remont postojeceg SCADA sistema VIEW 6000 prema tehnickoj specifikaciji narucioca

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100520/2015
 • Opis javne nabavke: Zamena postojece baze uvodjenjem tehnoloskih oznaka i prelazak na UNES bazu i remont postojeceg SCADA sistema VIEW 6000 prema tehnickoj specifikaciji narucioca

Naziv javne nabavke: Građevinsko zanatski radovi na zgradama ŽT

 • Datum kreiranja: petak, 19 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 02 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101452/2015
 • Opis javne nabavke: Građevinsko zanatski radovi na zgradama ŽT

Naziv javne nabavke: Nabavka opreme za hlađenje relejnog prostora elektrokomande bloka 161 MW

 • Datum kreiranja: utorak, 28 april 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101021/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka opreme za hlađenje relejnog prostora elektrokomande bloka 161 MW

Naziv javne nabavke: Ručni alat

 • Datum kreiranja: petak, 15 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101624/2015
 • Opis javne nabavke: Ručni alat

Naziv javne nabavke: Odrzavanje cevnog sistema kotlova, parovoda, cevovoda

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 april 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100304/2015
 • Opis javne nabavke: Odr`avawe cevnog sistema kotlova, parovoda, cevovoda

Naziv javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca sa sve vidove održavanja MRU postrojenja u TE "Kolubara"

 • Datum kreiranja: utorak, 21 april 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100515/2015
 • Opis javne nabavke: Angažovanje kvalifikovanih izvršilaca sa sve vidove održavanja MRU postrojenja u TE "Kolubara"

Naziv javne nabavke: Remont i pode{avawe ventila sigurnosti i regulatora pritiska

 • Datum kreiranja: sreda, 15 april 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 100579/2015
 • Opis javne nabavke: Remont i pode{avawe ventila sigurnosti i regulatora pritiska

Naziv javne nabavke: Nabavka priključaka za stabilnu instalaciju za usisavanje u pogonu TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 15 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2015
 • Broj javne nabavke: 101613/2015
 • Opis javne nabavke: Nabavka priključaka za stabilnu instalaciju za usisavanje u pogonu TE Kolubara