Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Napojne jedinice –IZVORI NAPAJANjA

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 4289/2014
 • Opis javne nabavke: Napojne jedinice –IZVORI NAPAJANjA

Naziv javne nabavke: Cevne redukcije i konusi TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 5085/2014
 • Opis javne nabavke: Cevne redukcije i konusi TENT B

Naziv javne nabavke: Pojedinačna merenja emisije zagađujućih materija u vazduh i Baždarenje analizatora za kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i AST test

 • Datum kreiranja: petak, 06 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 003903/2014
 • Opis javne nabavke: Pojedinačna merenja emisije zagađujućih materija u vazduh i Baždarenje analizatora za kontinualno merenje emisije zagađujućih materija u vazduh i AST test

Naziv javne nabavke: DEKORATIVNI ELEMENTI

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 4078/1/14
 • Opis javne nabavke: DEKORATIVNI ELEMENTI

Naziv javne nabavke: Zaptivne pletenice za pumpe slivnog kondenzata (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 5086
 • Opis javne nabavke: Zaptivne pletenice za pumpe slivnog kondenzata (TENT B)

Naziv javne nabavke: Zaptivne pletenice za pumpe rashladne vode (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 24 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 5081
 • Opis javne nabavke: Zaptivne pletenice za pumpe rashladne vode (TENT B)

Naziv javne nabavke: Angažovanje 2 vodoinstalatera i 1 stolara

 • Datum kreiranja: sreda, 23 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 000995/2014
 • Opis javne nabavke: Angažovanje 2 vodoinstalatera i 1 stolara

Naziv javne nabavke: Popravka kardana sa balansiranjem

 • Datum kreiranja: četvrtak, 29 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 002724/2014
 • Opis javne nabavke: Popravka kardana sa balansiranjem

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za lokomotive

 • Datum kreiranja: sreda, 14 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 4158/2014
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za lokomotive

Naziv javne nabavke: PVC materijali

 • Datum kreiranja: sreda, 18 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 6143/2014
 • Opis javne nabavke: PVC materijali

Naziv javne nabavke: Usluge održavanja i interventne popravke traktora „Belarus 1523 (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 23 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 004003
 • Opis javne nabavke: Usluge održavanja i interventne popravke traktora „Belarus 1523 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Zamena portala i sanacija fasade po tehničkoj specifikaciji

 • Datum kreiranja: četvrtak, 10 april 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 1850/2013
 • Opis javne nabavke: Zamena portala i sanacija fasade po tehničkoj specifikaciji

Naziv javne nabavke: Usluge održavanja i interventne popravke bagera utovarivača ''Palazzani PB 60'' (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 23 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 004004
 • Opis javne nabavke: Usluge održavanja i interventne popravke bagera utovarivača ''Palazzani PB 60'' (TENT B)

Naziv javne nabavke: Izrada projekta pripreme lokacije za smeštaj opreme i predmontažne radove za potrebe postrojenja za odsumporavanje TENT-a

 • Datum kreiranja: sreda, 28 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 23 jul 2014
 • Broj javne nabavke: 000856/2014
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta pripreme lokacije za smeštaj opreme i predmontažne radove za potrebe postrojenja za odsumporavanje TENT-a