Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za ejektore (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 01 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 5176
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za ejektore (TENT B)

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za računarsku mrežu

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10034/2014
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za računarsku mrežu

Naziv javne nabavke: Vatrogasne sprave i oprema

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 20 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10200/2014
 • Opis javne nabavke: Vatrogasne sprave i oprema

Naziv javne nabavke: Eksplozimetar

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 20 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10202/2014
 • Opis javne nabavke: Eksplozimetar

Naziv javne nabavke: Električni aparati

 • Datum kreiranja: petak, 15 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4200-1/2014
 • Opis javne nabavke: Električni aparati

Naziv javne nabavke: Organsko đubrivo-TRESET

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4209/14
 • Opis javne nabavke: Organsko đubrivo-TRESET

Naziv javne nabavke: Univerzalna radionička presa za izbijanje ležajeva

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 10193/2014
 • Opis javne nabavke: Univerzalna radionička presa za izbijanje ležajeva

Naziv javne nabavke: Sistem za KGH na bloku A3

 • Datum kreiranja: četvrtak, 25 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 20 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4375/2014
 • Opis javne nabavke: Sistem za KGH na bloku A3

Naziv javne nabavke: Servis i rekalibracija prenosnog eksplozimetra „WARNEX-C“ (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 101914
 • Opis javne nabavke: Servis i rekalibracija prenosnog eksplozimetra „WARNEX-C“ (TENT B)

Naziv javne nabavke: Održavanje upravljačkog sistema na novom sistemu za pepeo i šljaku (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 000763/2014
 • Opis javne nabavke: Održavanje upravljačkog sistema na novom sistemu za pepeo i šljaku (TENT B)

Naziv javne nabavke: Servis dizel agregata na crpnoj stanici(TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 002602/2014
 • Opis javne nabavke: Servis dizel agregata na crpnoj stanici(TENT B)

Naziv javne nabavke: Prekidači pritisni i manometri

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 4387/2014
 • Opis javne nabavke: Prekidači pritisni i manometri

Naziv javne nabavke: Servis kompresora na sistemu otpepeljivanja (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 17 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 000251
 • Opis javne nabavke: Servis kompresora na sistemu otpepeljivanja (TENT B)

Naziv javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja 6kV vodova

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 22 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Broj javne nabavke: 6259/2014
 • Opis javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja 6kV vodova