Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Dozir pumpa za krečno mleko,Drenažna pumpa dužine 1500 mm za bager stanicu bloka 161MW-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 06 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0533/2016(1074/2016)
 • Opis javne nabavke: Dozir pumpa za krečno mleko,Drenažna pumpa dužine 1500 mm za bager stanicu bloka 161MW-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Godišnji servis i etaloniranje spektrofotometara 2016

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0023/2016(613/2016,681/2016,612/2016)
 • Opis javne nabavke: Godišnji servis i etaloniranje spektrofotometara 2016

Naziv javne nabavke: Retifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju

 • Datum kreiranja: petak, 16 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1768/2016(877/2016)
 • Opis javne nabavke: Retifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju

Naziv javne nabavke: Elektromotori

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 1565
 • Opis javne nabavke: Elektromotori

Naziv javne nabavke: Servisiranje atestiranje, po potrebi eventualne popravke i zamena oštećenih delova eksploziometara proizvođača Drager

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 1644
 • Opis javne nabavke: Servisiranje atestiranje, po potrebi eventualne popravke i zamena oštećenih delova eksploziometara proizvođača Drager

Naziv javne nabavke: Predmet javne nabavke: Godišnji servis i etaloniranje spektrofotometara

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 1625/2016
 • Opis javne nabavke: Predmet javne nabavke: Godišnji servis i etaloniranje spektrofotometara

Naziv javne nabavke: Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe TENT A3-A6

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0588/2016 (1493/2016)
 • Opis javne nabavke: Popravka unutrašnjeg bloka u fabrici za napojne pumpe TENT A3-A6

Naziv javne nabavke: Nabavka i rekonstrukcija izvodnog prekidača za radničko naselje- Rekonstrukcija 6,6 kV postrojenja OBE TENT B.

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1313/2016 (1479/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka i rekonstrukcija izvodnog prekidača za radničko naselje- Rekonstrukcija 6,6 kV postrojenja OBE TENT B.

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0554/2016(1582/2016)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

Naziv javne nabavke: Nabavka mlinskih ležajeva

 • Datum kreiranja: sreda, 12 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0654/2016 (921/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka mlinskih ležajeva

Naziv javne nabavke: Sredstva za odmašćivanje i pranje

 • Datum kreiranja: petak, 01 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0752/2016(713/2016, 795/2016, 1065/2016, 147/2016)
 • Opis javne nabavke: Sredstva za odmašćivanje i pranje

Naziv javne nabavke: ELEKTRO PNEUMATSKI POZICIONERI

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0531/2016 (1535/2016)
 • Opis javne nabavke: ELEKTRO PNEUMATSKI POZICIONERI

Naziv javne nabavke: Nabavka kartonskih etiketa, plastičnih kesa i džakova za pakovanje, evidentiranje, transport i skladištenje uzoraka

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0298/2016 (445/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka kartonskih etiketa, plastičnih kesa i džakova za pakovanje, evidentiranje, transport i skladištenje uzoraka

Naziv javne nabavke: KRAJNjI PREKIDAČI

 • Datum kreiranja: sreda, 19 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0616/2016 (1567/2016)
 • Opis javne nabavke: KRAJNjI PREKIDAČI

Naziv javne nabavke: Održavanje instalacije stabilnog sistema za automatsko otkrivanje, javljanje i gašenje požara sa sredstvom FM200 sa centralom „CERBERUS“ CS1140 u sali relejne komande bloka 110MW TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 02 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 19 oktobar 2016
 • Broj javne nabavke: 198/2016-3000/1114/2016
 • Opis javne nabavke: Održavanje instalacije stabilnog sistema za automatsko otkrivanje, javljanje i gašenje požara sa sredstvom FM200 sa centralom „CERBERUS“ CS1140 u sali relejne komande bloka 110MW TE Kolubara