Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Nabavka pumpi za potrebe TE „Morava“

 • Datum kreiranja: utorak, 23 februar 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0659/2015 (102585/2015)
 • Opis javne nabavke: Nabavka pumpi za potrebe TE „Morava“

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za remont bager pumpi blokova A1-A4

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0863/2016(188/2016)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za remont bager pumpi blokova A1-A4

Naziv javne nabavke: Rezervni delova za regulacione ventile ubrizgavanja i napajanja TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0513/2016(240/2016)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delova za regulacione ventile ubrizgavanja i napajanja TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Delovi sa mašinskom obradom za recirkulacione kanale

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0176/2016 (481/2016)
 • Opis javne nabavke: Delovi sa mašinskom obradom za recirkulacione kanale

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje odšljakivača TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0196/2016(509/2016)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje odšljakivača TENT-A

Naziv javne nabavke: REZ.DELOVI ZA MERENjE ČESTICA U DIMNOM GASU

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0529/2016(381/2016)
 • Opis javne nabavke: REZ.DELOVI ZA MERENjE ČESTICA U DIMNOM GASU

Naziv javne nabavke: Reparatura armature (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0139/2016 (275/2016)
 • Opis javne nabavke: Reparatura armature (TENT B)

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje mazutnog postrojenja TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0197/2016 (507/2016)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje mazutnog postrojenja TENT A

Naziv javne nabavke: Adaptacija relejne zaštite i komandovanje izvodnih polja 25kV i sopstvene potrošnje u EVP Brgule

 • Datum kreiranja: petak, 22 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 390/2016
 • Opis javne nabavke: Adaptacija relejne zaštite i komandovanje izvodnih polja 25kV i sopstvene potrošnje u EVP Brgule

Naziv javne nabavke: Nabavka mineralnog đubriva

 • Datum kreiranja: sreda, 20 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1335/2016(319/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka mineralnog đubriva

Naziv javne nabavke: Industrijske klime: FG dodavači blok A3, analizatori vazduha A1-A6

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0010/2016 (643/2016)
 • Opis javne nabavke: Industrijske klime: FG dodavači blok A3, analizatori vazduha A1-A6

Naziv javne nabavke: Usluge ispitivanja metala sa razaranjem

 • Datum kreiranja: utorak, 26 april 2016
 • Datum ažuriranja: 26 april 2016
 • Broj javne nabavke: 197/2016 (3000/1216/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge ispitivanja metala sa razaranjem