Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@tent.rs

011 / 20 54 790

066 / 89 33 920

fax. 011/ 87 54 979

Naziv javne nabavke: Izrada(štampanje) lista TENT

 • Datum kreiranja: petak, 01 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 004228
 • Opis javne nabavke: Izrada(štampanje) lista TENT

Naziv javne nabavke: Štampani materijal

 • Datum kreiranja: petak, 22 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 6240/2014
 • Opis javne nabavke: Štampani materijal

Naziv javne nabavke: Pogonski agregat - reduktor rotacionog sita

 • Datum kreiranja: utorak, 16 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4294/2014
 • Opis javne nabavke: Pogonski agregat - reduktor rotacionog sita

Naziv javne nabavke: Komponente za održavanje procesnih računara i ormara – IO moduli i montažna oprema

 • Datum kreiranja: petak, 12 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4361/2014
 • Opis javne nabavke: Komponente za održavanje procesnih računara i ormara – IO moduli i montažna oprema

Naziv javne nabavke: Izrada novog hladnjaka za motor za pogon pumpe u hidrantskoj stanici br.4

 • Datum kreiranja: utorak, 08 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 3376/2014
 • Opis javne nabavke: Izrada novog hladnjaka za motor za pogon pumpe u hidrantskoj stanici br.4

Naziv javne nabavke: Pokrivanje kosog mosta i pretovarnog čvora 2 limom

 • Datum kreiranja: petak, 11 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 3262
 • Opis javne nabavke: Pokrivanje kosog mosta i pretovarnog čvora 2 limom

Naziv javne nabavke: Mašinsko čišćenje (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 16 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 000314
 • Opis javne nabavke: Mašinsko čišćenje (TENT B)

Naziv javne nabavke: Zatvaranje svetlarnika kosog mosta prema tehničkoj specifikaciji

 • Datum kreiranja: petak, 06 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 3224/2014
 • Opis javne nabavke: Zatvaranje svetlarnika kosog mosta prema tehničkoj specifikaciji

Naziv javne nabavke: Filteri

 • Datum kreiranja: sreda, 13 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10142/2014
 • Opis javne nabavke: Filteri

Naziv javne nabavke: Etaloniranje opreme

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 10033/2014, 10035/2014, 10036/2014, 10037/2014, 10038/2014, 10039/2014
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje opreme

Naziv javne nabavke: ručni alat

 • Datum kreiranja: petak, 05 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 6256
 • Opis javne nabavke: ručni alat

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za kondenz i slivne pumpe bloka A1 i A2

 • Datum kreiranja: utorak, 09 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4214/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za kondenz i slivne pumpe bloka A1 i A2

Naziv javne nabavke: Aluminijum sulfat

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 jul 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 6169/2014
 • Opis javne nabavke: Aluminijum sulfat

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe hidromešavine na sistemu otpepeljivanja

 • Datum kreiranja: petak, 22 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 5100/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za pumpe hidromešavine na sistemu otpepeljivanja

Naziv javne nabavke: Nabavka zupčastog para i delova za hidrauličke spojnice napojnih pumpi, tip R17KGS

 • Datum kreiranja: petak, 05 septembar 2014
 • Datum ažuriranja: 15 septembar 2014
 • Broj javne nabavke: 4058/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka zupčastog para i delova za hidrauličke spojnice napojnih pumpi, tip R17KGS