Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

„Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja na blokovima A1, A2 i A3 u TENT-A i na ostalim blokovima po nalogu Naručioca“

  • Datum kreiranja: : petak, 23 novembar 2018
  • Datum ažuriranja: 06 oktobar 2020
  • Broj javne nabavke: 1761/2018 (3000/1702/2018)
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda 1761-2018 (3000-1702-2018).doc Preuzmi: KD 1761-2018 (3000-1702-2018).docx Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 1761-2018 (3000-1702-2018).docx Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 1761-2018 (3000-1702-2018).docx Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 2 1761-2018.docx Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 3 1761-2018.docx Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 2 1761-2018.docx Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 4 1761-2018.docx Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 3 1761-2018.docx Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda br 2 1761-2018.doc Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 5 1761-2018.docx Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 4 1761-2018.docx Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3 1761-2018.doc Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 6 1761-2018.docx Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije br 5 1761-2018.docx Preuzmi: 1Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 1761-2018.doc Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br. 7 1761-2018.docx Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora JN 1761-2018 (3000-1702-2018).pdf Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1761-2018.doc Preuzmi: 12. Oдлука о додели уговора ЈН 1761-2018...pdf Preuzmi: обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1761-2018.doc Preuzmi: 16. Обавештење о закљученом уговору 1761-2018.doc Preuzmi: Odluka 1761-2018.pdf Preuzmi: odluka o izmeni ugovora aneks II- 1761-2018.pdf