Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

 • Datum kreiranja: petak, 28 april 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1685/2017(371/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva

 • Datum kreiranja: petak, 28 april 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva

Naziv javne nabavke: Materijal za rekonstrukciju 0,4kV glavnog razvoda TEM sa ugradnjom

 • Datum kreiranja: petak, 17 mart 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1398/2016 (1447/2016)
 • Opis javne nabavke: Materijal za rekonstrukciju 0,4kV glavnog razvoda TEM sa ugradnjom

Naziv javne nabavke: Izrada i zamena tekapora

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1923/2016 (2081/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada i zamena tekapora

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za transportere dopreme uglja

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0915/2016(87/2016)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za transportere dopreme uglja

Naziv javne nabavke: Projektna dokumentacija zamene delova cevnog sistema kotla i poveznog cevovoda separator – startna boca, bloka B1 i B2

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0322/2016 (2168/2016)
 • Opis javne nabavke: Projektna dokumentacija zamene delova cevnog sistema kotla i poveznog cevovoda separator – startna boca, bloka B1 i B2

Naziv javne nabavke: Ventili za deponiju pepela TENT-B

 • Datum kreiranja: utorak, 14 februar 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1584/2016 (1745/2016)
 • Opis javne nabavke: Ventili za deponiju pepela TENT-B

Naziv javne nabavke: Usluge štampanja obrazaca

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 24 april 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1726/2016 (1702/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge štampanja obrazaca

Naziv javne nabavke: Tanjiraste opruge za turbogenerator TGV 200

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 mart 2017
 • Datum ažuriranja: 28 april 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1994/2016 (2179/2016)
 • Opis javne nabavke: Tanjiraste opruge za turbogenerator TGV 200

Naziv javne nabavke: Popravka fasada i molersko farbarski radovi

 • Datum kreiranja: petak, 27 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 april 2017
 • Broj javne nabavke: 2087
 • Opis javne nabavke: Popravka fasada i molersko farbarski radovi