Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za reduktore sistema dozatora, dodavača, dopreme uglja i sistema odšljakivanja TENT - B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0261/2018 (194/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za reduktore sistema dozatora, dodavača, dopreme uglja i sistema odšljakivanja TENT - B

Naziv javne nabavke: Analitička i tehnička vaga, Sušnica,Redestilator TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0506/2018(209/2018)
 • Opis javne nabavke: Analitička i tehnička vaga, Sušnica,Redestilator TENT A

Naziv javne nabavke: Praćenje uticaja otpadnih voda TENT A, TENT B, TEK, TEM na površinske i podzemne vode.

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1091/2018 (371/2018)
 • Opis javne nabavke: Praćenje uticaja otpadnih voda TENT A, TENT B, TEK, TEM na površinske i podzemne vode.

Naziv javne nabavke: Nabavka induktivnih senzora za RZV –K6 u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0180/2018(131/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka induktivnih senzora za RZV –K6 u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Popravka opreme CDU i TK sistema

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 158
 • Opis javne nabavke: Popravka opreme CDU i TK sistema

Naziv javne nabavke: Potenciometrijski titrator

 • Datum kreiranja: sreda, 27 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0622/2018(570/2018)
 • Opis javne nabavke: Potenciometrijski titrator

Naziv javne nabavke: Oskultacija deponije pepela i šljake – TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1117/2018 (86/2018, 468/2018, 480/2018)
 • Opis javne nabavke: Oskultacija deponije pepela i šljake – TENT

Naziv javne nabavke: Delovi za analitička merenja na vodi,pari,dimnom gasu TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 22 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0121/2018 (392/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za analitička merenja na vodi,pari,dimnom gasu TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAC VF-5 Tent A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1051/2018 (721/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje CNC glodalice HAAC VF-5 Tent A

Naziv javne nabavke: Reduktori za vožnju odlagača Dopreme uglja 1 TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0637/2018 (448/2018)
 • Opis javne nabavke: Reduktori za vožnju odlagača Dopreme uglja 1 TENT A

Naziv javne nabavke: Delovi za bager pumpe - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 22 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0473/2018 (500/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi za bager pumpe - TEM

Naziv javne nabavke: Specijalni materijal za brušenje armatura blokova A1-A6 i zajedničkih postrojenja - TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 03 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jul 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0386/2018 (528/2018)
 • Opis javne nabavke: Specijalni materijal za brušenje armatura blokova A1-A6 i zajedničkih postrojenja - TENT-A