Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1347/2018 (2961/2018)
 • Opis javne nabavke: Oprema za kontejnersko naselje

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva Luva

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2532
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva Luva

Naziv javne nabavke: Nabavka ovešenja sa pomoćnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača bloka A1 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2958/2018 (3000/1209/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ovešenja sa pomoćnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača bloka A1 TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga održavanja putničkih vozila

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 10 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: JN 2244/2018 (3000/0089/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluga održavanja putničkih vozila

Naziv javne nabavke: Remont rosta A1 do A6 u TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1528/2018(3000/1541/2018)
 • Opis javne nabavke: Remont rosta A1 do A6 u TENT-A

Naziv javne nabavke: Održavanje radio stanica za potrebe Ogranka TENT“

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2667
 • Opis javne nabavke: Održavanje radio stanica za potrebe Ogranka TENT“

Naziv javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2270
 • Opis javne nabavke: Rektifikacija geodetskih instrumenata i dobijanje uverenja o etaloniranju TENT

Naziv javne nabavke: Nabavka dela toplog saća rotacionog zagrejača vazduha bloka A6 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 28 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1708/2018 (1723/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka dela toplog saća rotacionog zagrejača vazduha bloka A6 TENT-A

Naziv javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 2808/2018 (3000/1720/2018)
 • Opis javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

Naziv javne nabavke: „Zemljani betonski armirački zidarski tesarski podopolagački staklorezački vodoinstalaterski i drugi građevinski i građevinsko-zanatski radovi u TENT-A“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1805/2018 (3000/1556/2018)
 • Opis javne nabavke: „Zemljani betonski armirački zidarski tesarski podopolagački staklorezački vodoinstalaterski i drugi građevinski i građevinsko-zanatski radovi u TENT-A“

Naziv javne nabavke: Održavanje frekventnih pogona kopača uglja TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: JN(756/2018) (3000/0877/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje frekventnih pogona kopača uglja TENT-A

Naziv javne nabavke: Generalni remont reduktora luva TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: (1696/2018) 3000/1473/2018
 • Opis javne nabavke: Generalni remont reduktora luva TENT-A

Naziv javne nabavke: Posebna osnova i radovi na korišćenju šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja šumama(uređenje, zaštita, seča, gajenje šuma) TENT A i TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1166/2018(2823/2018)
 • Opis javne nabavke: Posebna osnova i radovi na korišćenju šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja šumama(uređenje, zaštita, seča, gajenje šuma) TENT A i TENT B