Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, IBR metode blok B1 i B2- TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1055/2017 (1809/2017)
 • Opis javne nabavke: Predfinansiranje remonta 2018, IBR metode blok B1 i B2- TENT B

Naziv javne nabavke: ANALIZATOR DIMNIH GASOVA ISPRED LUVA TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1772/2017 (892/2017)
 • Opis javne nabavke: ANALIZATOR DIMNIH GASOVA ISPRED LUVA TENT-A

Naziv javne nabavke: Montaža male šine u polarnom skladištu uglja - TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1557/2017 (1202/2017)
 • Opis javne nabavke: Montaža male šine u polarnom skladištu uglja - TENT B

Naziv javne nabavke: Usluga održavanja i servisiranja buldozera – tekuće 2017 – TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0569/2017 (2042/2017)
 • Opis javne nabavke: Usluga održavanja i servisiranja buldozera – tekuće 2017 – TENT-A

Naziv javne nabavke: Odlivci od čeličnog liva - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/01795/2017 (1653/2017)
 • Opis javne nabavke: Odlivci od čeličnog liva - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: HRF Spektrometar

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1350/2017(1562/2017)
 • Opis javne nabavke: HRF Spektrometar

Naziv javne nabavke: Uređaj za praćenje plamena u parnom kotlu TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0785/2017 (1568/2017)
 • Opis javne nabavke: Uređaj za praćenje plamena u parnom kotlu TENT-A

Naziv javne nabavke: Trofazni regulacioni-naponski transformator - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 12 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0372/2017 (1198/2017)
 • Opis javne nabavke: Trofazni regulacioni-naponski transformator - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka sklopki naponskog nivoa 0,4 kv

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1904/2017(1902/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka sklopki naponskog nivoa 0,4 kv

Naziv javne nabavke: Potrošni materijal za zavarivanje –TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0304/2017 (1520/2017)
 • Opis javne nabavke: Potrošni materijal za zavarivanje –TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka vanbrodskog motora sa pratećom opremom (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1299/2017 (1506/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka vanbrodskog motora sa pratećom opremom (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1803/2017(2010/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

Naziv javne nabavke: Delovi rosta – strugarski delovi - Tent A1-A6

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1809/2017(1917/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi rosta – strugarski delovi - Tent A1-A6

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova, klizni ležajevi- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 15 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0374/2017 (1791/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova, klizni ležajevi- TE Kolubara