Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Opremanje skloništa SOiO

 • Datum kreiranja: sreda, 13 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0007/2017(1067/2017)
 • Opis javne nabavke: Opremanje skloništa SOiO

Naziv javne nabavke: Izolacioni aparati

 • Datum kreiranja: sreda, 23 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1093/2017(979/2017)
 • Opis javne nabavke: Izolacioni aparati

Naziv javne nabavke: BUTANSKI UPALjAČI TENT-A4

 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 656
 • Opis javne nabavke: BUTANSKI UPALjAČI TENT-A4

Naziv javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1181/2017(1002/2017)
 • Opis javne nabavke: Opšti potrošni materijal - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za remont bager pumpi blokova A1-A4-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0796/2017(816/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za remont bager pumpi blokova A1-A4-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: VODA ZA PIĆE (flaširana i u balonima)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0084/2017 (982/2017)
 • Opis javne nabavke: VODA ZA PIĆE (flaširana i u balonima)

Naziv javne nabavke: Servisiranje eksploziometara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1097/2017 (970/2017)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje eksploziometara

Naziv javne nabavke: Sanacija prstenova mehaničke garniture TNP- TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 10 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1728/2017 (78/2017)
 • Opis javne nabavke: Sanacija prstenova mehaničke garniture TNP- TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka NN motora – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0928/2017 (1080/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka NN motora – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: APC RBC 44 baterijski kompleti za UPS, APC RBC 48 baterijski kompleti za UPS, PLC bekap baterije – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0924/2017, 3000/0925/2017, 3000/0926/2017 (1009/2017)
 • Opis javne nabavke: APC RBC 44 baterijski kompleti za UPS, APC RBC 48 baterijski kompleti za UPS, PLC bekap baterije – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Vijci i zaštitne pločice za milinove – TENT -B

 • Datum kreiranja: sreda, 15 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 20 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0870/2017 (1404/2017)
 • Opis javne nabavke: Vijci i zaštitne pločice za milinove – TENT -B

Naziv javne nabavke: Radijatorski ventili, radijatori, oprema za centralno grejanje (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 03 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 20 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0963/2017(1384/2017)
 • Opis javne nabavke: Radijatorski ventili, radijatori, oprema za centralno grejanje (TENT B)

Naziv javne nabavke: Delovi za SS uređaje

 • Datum kreiranja: sreda, 16 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 20 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0414/2017 (NN 587/2017)
 • Opis javne nabavke: Delovi za SS uređaje