Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja, regulacione ventile reducir-rashladnih stanica - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0271/2018/219/2018
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja, regulacione ventile reducir-rashladnih stanica - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Relei nivoa,sonde nivoa za bazene sirovih voda,el.pneumatske sirene TENT-A,

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0163/2018 (645/2018)
 • Opis javne nabavke: Relei nivoa,sonde nivoa za bazene sirovih voda,el.pneumatske sirene TENT-A,

Naziv javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0159/2018 (627/2018)
 • Opis javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za bunarske pumpe, vratilo VC pumpe, rezervni delovi protivpožarne pumpe, bunarske pumpe LOWARA, muljna pumpa - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0947/2017; 3000/0946/2017; 3000/1900/2017; 3000/1618/2017, 3000/1619/2017 (1639/2017;1641/2017;1663/2017;1701/2017;1702/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za bunarske pumpe, vratilo VC pumpe, rezervni delovi protivpožarne pumpe, bunarske pumpe LOWARA, muljna pumpa - TENT B

Naziv javne nabavke: Zamena neonskih sa Led reflektorima u depou za održavanje železničkih vozila

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0787/2018 (536/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena neonskih sa Led reflektorima u depou za održavanje železničkih vozila

Naziv javne nabavke: Točkovi za kolica D2 - Tent A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 april 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0213/2018 (445/2018)
 • Opis javne nabavke: Točkovi za kolica D2 - Tent A

Naziv javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0181/2018(125/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje centralne klime i klasičnih klima - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0799/2018 (628/2018)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje centralne klime i klasičnih klima - TEM

Naziv javne nabavke: Baždarenje elektronske vage - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1033/2018 (615/2018)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje elektronske vage - TEM

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 552/2018 - 3000/1008/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje mašinskih i elektro instalacija, ventilacije i klimatizacije u restoranu društvene ishrane TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1266/2018(594/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje mašinskih i elektro instalacija, ventilacije i klimatizacije u restoranu društvene ishrane TENT A

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje merača količine uglja-vaga-TENT

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0885/2018 (348/2018; 121/2018)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje merača količine uglja-vaga-TENT

Naziv javne nabavke: Pogon mokrog odšljakivača (motor-reduktor) - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1497/2018 (707/2018)
 • Opis javne nabavke: Pogon mokrog odšljakivača (motor-reduktor) - TEM

Naziv javne nabavke: Drenažna pumpa bazena kod dimnjaka - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1501/2018 (706/2018)
 • Opis javne nabavke: Drenažna pumpa bazena kod dimnjaka - TEM