Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: industrijska ulja

 • Datum kreiranja: sreda, 04 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 7083/2014
 • Opis javne nabavke: industrijska ulja

Naziv javne nabavke: Popravka pumpi za bunare pitke vode

 • Datum kreiranja: sreda, 26 februar 2014
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 2350/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka pumpi za bunare pitke vode

Naziv javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške, rascepke

 • Datum kreiranja: sreda, 28 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 6118/2014
 • Opis javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške, rascepke

Naziv javne nabavke: Sanacija poprečne građevine na osnovu predloga hitnih radova u okviru tekućeg održavanja praga na Moravi kod Markovačkog mosta

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 maj 2014
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 003309/2014
 • Opis javne nabavke: Sanacija poprečne građevine na osnovu predloga hitnih radova u okviru tekućeg održavanja praga na Moravi kod Markovačkog mosta

Naziv javne nabavke: Filteri za hidrauliku (TENT B)

 • Datum kreiranja: utorak, 29 april 2014
 • Datum ažuriranja: 07 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 5048/2014
 • Opis javne nabavke: Filteri za hidrauliku (TENT B)

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje deponije pepela (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 27 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 100079
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje deponije pepela (TENT B)

Naziv javne nabavke: Alati

 • Datum kreiranja: sreda, 04 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 6150/2014
 • Opis javne nabavke: Alati

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova sa unutrašnjom oblogom od bazalta i keramike

 • Datum kreiranja: petak, 07 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 158/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova sa unutrašnjom oblogom od bazalta i keramike

Naziv javne nabavke: Ručna prenosiva lampa

 • Datum kreiranja: sreda, 12 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4052/14
 • Opis javne nabavke: Ručna prenosiva lampa

Naziv javne nabavke: ulje za obradu metala

 • Datum kreiranja: utorak, 03 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4247/2014
 • Opis javne nabavke: ulje za obradu metala

Naziv javne nabavke: industrijska ulja

 • Datum kreiranja: petak, 06 jun 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4221/2014
 • Opis javne nabavke: industrijska ulja

Naziv javne nabavke: Reparacija zasuna DN350 NP 16

 • Datum kreiranja: sreda, 23 april 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 004181
 • Opis javne nabavke: Reparacija zasuna DN350 NP 16

Naziv javne nabavke: gumeni delovi

 • Datum kreiranja: sreda, 06 avgust 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4275/2014
 • Opis javne nabavke: gumeni delovi

Naziv javne nabavke: KAN-mineralno đubrivo

 • Datum kreiranja: sreda, 02 april 2014
 • Datum ažuriranja: 06 avgust 2014
 • Broj javne nabavke: 4075/14
 • Opis javne nabavke: KAN-mineralno đubrivo