Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Prirodna mineralna negazirana voda

 • Datum kreiranja: petak, 09 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 580/2013
 • Opis javne nabavke: Prirodna mineralna negazirana voda

Naziv javne nabavke: Odgovori na pitanja: Kvalifikacioni postupak broj D-IRDL-13 - izrada rezervnih delova livenjem

 • Datum kreiranja: sreda, 09 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: D-IRDL-13
 • Opis javne nabavke: Odgovori na pitanja: Kvalifikacioni postupak broj D-IRDL-13 - izrada rezervnih delova livenjem

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 - Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 23 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 - Elektro održavanje opreme

Naziv javne nabavke: Snimanje i test bunara „Topoljar“ za utvrđivanje izdašnosti

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 25 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 576/2013
 • Opis javne nabavke: Snimanje i test bunara „Topoljar“ za utvrđivanje izdašnosti

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-MRO-13 Merno regulaciona oprema

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 24 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: D-MRO/13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-MRO-13 Merno regulaciona oprema

Naziv javne nabavke: Popravka havarisane laboratorijske drobilice

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 24 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1411/2013
 • Opis javne nabavke: Popravka havarisane laboratorijske drobilice

Naziv javne nabavke: Dijagnostika i servisiranje kalorimetra IKA C5000

 • Datum kreiranja: sreda, 11 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 23 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1750/2013
 • Opis javne nabavke: Dijagnostika i servisiranje kalorimetra IKA C5000

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije U-MO-13

 • Datum kreiranja: utorak, 22 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-MO/13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije U-MO-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-IRDL-13 Izrada rezervnih delova livenjem

 • Datum kreiranja: utorak, 22 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: D-IRDL-13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-IRDL-13 Izrada rezervnih delova livenjem

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-IRD-13 Izrada rezervnih delova

 • Datum kreiranja: utorak, 22 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: D-IRD-13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Izmena konkursne dokumentacije D-IRD-13 Izrada rezervnih delova

Naziv javne nabavke: Izvršiti defektažu kvara i otkloniti uzroke neadekvatne ventilacije kalorimetra IKA C5000

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1339/2013
 • Opis javne nabavke: Izvršiti defektažu kvara i otkloniti uzroke neadekvatne ventilacije kalorimetra IKA C5000

Naziv javne nabavke: Etaloniranje brojila za naftu

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 21 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 460/2013
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje brojila za naftu

Naziv javne nabavke: Usluge na korišćenju i obnavljanju šuma u G.J. Volujak, odeljenja 1,2,5 i 6

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 19 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 21 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: 1309/2013
 • Opis javne nabavke: Usluge na korišćenju i obnavljanju šuma u G.J. Volujak, odeljenja 1,2,5 i 6

Naziv javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 08 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme