Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Grafitni prstenovi - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 18 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 08 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1605/2017 (905/2017)
 • Opis javne nabavke: Grafitni prstenovi - TEM

Naziv javne nabavke: Analiza vode u akreditovanim laboratorijama- TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 07 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 713_291_787_675
 • Opis javne nabavke: Analiza vode u akreditovanim laboratorijama- TENT

Naziv javne nabavke: Usluge peronskih karata

 • Datum kreiranja: utorak, 15 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 07 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 897
 • Opis javne nabavke: Usluge peronskih karata

Naziv javne nabavke: Predmet javne nabavke: Nega, seča, pošumljavanje, zaštita i uređenje šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Volujak“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 07 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 1019/2017 - 3000/1408/2017
 • Opis javne nabavke: Predmet javne nabavke: Nega, seča, pošumljavanje, zaštita i uređenje šuma prema Posebnoj osnovi gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu „Volujak“

Naziv javne nabavke: Godišnji servis upravljačkih sistema “INFO-PLC” Informatika na postrojenjima HPV i dopremi uglja-TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 06 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1881/2017 (397/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnji servis upravljačkih sistema “INFO-PLC” Informatika na postrojenjima HPV i dopremi uglja-TENT B

Naziv javne nabavke: Popravka glavnog prekidača za električne lokomotive

 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 346
 • Opis javne nabavke: Popravka glavnog prekidača za električne lokomotive

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva

 • Datum kreiranja: petak, 28 april 2017
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD LEZEJEVI.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 6.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 3xxx.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2xxx.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 8.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 9.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 4.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 11--Lezajevi.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 12 - LEZAJEVI-15.06.2017.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 15-06-2017.doc
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 6 15-06-2017.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 13 - LEZAJEVI - 16.06..docx
Preuzmi: KD LEZEJEVI-preciscen tekst.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 5.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14 - LEZAJEVI - 19.06..docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 15 - LEZAJEVI - 23.06..docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora - 3000-0654-2016.pdf
Preuzmi: 16. Obavestenje o zakljucenom ugovoru-leyajevi.doc

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje sistema akvizacije i obrade podataka sistema merenja emisije CEMS

 • Datum kreiranja: sreda, 30 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1683/2017(712/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje sistema akvizacije i obrade podataka sistema merenja emisije CEMS