Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera -TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1693/2017 (385/2017)
 • Opis javne nabavke: Tekuće održavanje buldozera -TEM

Naziv javne nabavke: Održavanje Servisiranje kompresora Chicago Pneumatic - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1670/2017 (1512/2017)
 • Opis javne nabavke: Održavanje Servisiranje kompresora Chicago Pneumatic - TEM

Naziv javne nabavke: Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja u 2018.godini, TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 26 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0716/2017 (1613/2017)
 • Opis javne nabavke: Popravka i zamena izolacije postrojenja i uređaja u 2018.godini, TENT-A

Naziv javne nabavke: Kotlovske cevi - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1916/2017 (1312/2017)
 • Opis javne nabavke: Kotlovske cevi - TEM

Naziv javne nabavke: Remont 0,4 kv postrojenja – TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0477/2017 (1892/2017)
 • Opis javne nabavke: Remont 0,4 kv postrojenja – TEM

Naziv javne nabavke: Servis automatike odmrzavanja

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 1733
 • Opis javne nabavke: Servis automatike odmrzavanja

Naziv javne nabavke: Usklađivanje opreme za kontinualno merenje emisije (sa standardom) - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1465/2017 (1165/2017)
 • Opis javne nabavke: Usklađivanje opreme za kontinualno merenje emisije (sa standardom) - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1803/2017(2010/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

Naziv javne nabavke: Kontrola i ispitivanje sistema za merenje dimnih gasova - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 27 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0519/2017 (1876/2017)
 • Opis javne nabavke: Kontrola i ispitivanje sistema za merenje dimnih gasova - TEM

Naziv javne nabavke: Remont elektromotora - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1679/2017 (1797/2017)
 • Opis javne nabavke: Remont elektromotora - TEM

Naziv javne nabavke: Cevni sistem (EKO, konvekcioni međupregrejač, pomoćni kotao i pomoćni cevovodi, armatura, priprema za ispitivanje) - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1850/2017 (1725/2017)
 • Opis javne nabavke: Cevni sistem (EKO, konvekcioni međupregrejač, pomoćni kotao i pomoćni cevovodi, armatura, priprema za ispitivanje) - TEM

Naziv javne nabavke: Remont armature - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0428/2017 (1694/2017)
 • Opis javne nabavke: Remont armature - TEM

Naziv javne nabavke: Remont napojnih, kondenz i vakuum pumpi - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1667/2017 (1692/2017)
 • Opis javne nabavke: Remont napojnih, kondenz i vakuum pumpi - TEM

Naziv javne nabavke: Remont ventilatorskih mlinova za ugalj, kanala ugljene prašine - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1659/2017 (1894/2017)
 • Opis javne nabavke: Remont ventilatorskih mlinova za ugalj, kanala ugljene prašine - TEM

Naziv javne nabavke: Izrada i zamena tekapora - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1886/2017 (75/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada i zamena tekapora - TENT B