Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Električni alat, Uređaj za označavanje kablova, Električna presa za papučice - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1631/2017 (1197/2017); JN/3000/1909/2017 (1201/2017); JN/3000/1630/2017 (1204/2017);
 • Opis javne nabavke: Električni alat, Uređaj za označavanje kablova, Električna presa za papučice - TEM

Naziv javne nabavke: Delimična zamena kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1950/2017 (1925/2017)
 • Opis javne nabavke: Delimična zamena kanala dimnih gasova, toplog vazduha i recirkulacije - TEM

Naziv javne nabavke: Kablovski pribor - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0917/2017 (310/2017,496/2017,907/2017,823/2017)
 • Opis javne nabavke: Kablovski pribor - TENT

Naziv javne nabavke: Servisiranje klima uređaja u split izvedbi u pogonu i uređaja klimatizacije uzoraka dimnih gasova u pogonu TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0448/2017 (1434/2017)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje klima uređaja u split izvedbi u pogonu i uređaja klimatizacije uzoraka dimnih gasova u pogonu TENT A

Naziv javne nabavke: Direktni pokazivač nivoa bubnja parnog kotla produkcije D=380t/h - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0857/2017(1265/2017)
 • Opis javne nabavke: Direktni pokazivač nivoa bubnja parnog kotla produkcije D=380t/h - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: 6 FG1 zamena razvoda – TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1262/2017 (1638/2017)
 • Opis javne nabavke: 6 FG1 zamena razvoda – TENT-A

Naziv javne nabavke: Kaiševi za kompresore i ventilatore– TENT -B

 • Datum kreiranja: petak, 17 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0905/2017 (1677/2017)
 • Opis javne nabavke: Kaiševi za kompresore i ventilatore– TENT -B

Naziv javne nabavke: Adsorbent - TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1228/2017(1738/2017)
 • Opis javne nabavke: Adsorbent - TENT B

Naziv javne nabavke: Filterski ulošci za ulje za podmazivanje HYDAC– TENT -B

 • Datum kreiranja: petak, 24 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1074/2017 (60/2017)
 • Opis javne nabavke: Filterski ulošci za ulje za podmazivanje HYDAC– TENT -B

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi merno regulacionih krugova ZP TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1777/2017 (873/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi merno regulacionih krugova ZP TENT-A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za napojne pumpe – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1071/2017 (48/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za napojne pumpe – TENT -B

Naziv javne nabavke: Godišnji ugovor-reparacija creva buldozera - TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1042/2017(1673/2017)
 • Opis javne nabavke: Godišnji ugovor-reparacija creva buldozera - TENT B

Naziv javne nabavke: Prateća oprema za vibracione instrumente

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1332/2017 (2061/2017)
 • Opis javne nabavke: Prateća oprema za vibracione instrumente