Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Polymetron“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 april 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0118/2018 (324/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Polymetron“

Naziv javne nabavke: Popravka VN motora - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 19 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 280/2018-3000/0835/2018
 • Opis javne nabavke: Popravka VN motora - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Zaptivke statora i rotora za remont 2018, JN/3000/2007/2017, Predfinansiranje remonta 2018., Zaptivke statora i rotora - TENT B JN/3000/0882/2017 (1768/2017)

 • Datum kreiranja: utorak, 30 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/2007/2017;3000/0882/2017 (1768/2017)
 • Opis javne nabavke: Zaptivke statora i rotora za remont 2018, JN/3000/2007/2017, Predfinansiranje remonta 2018., Zaptivke statora i rotora - TENT B JN/3000/0882/2017 (1768/2017)

Naziv javne nabavke: Staklorezački radovi u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 19 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 661/2018-3000/1202/2018
 • Opis javne nabavke: Staklorezački radovi u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Spojnice bager pumpi - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 29 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1495/2018 (505/2018)
 • Opis javne nabavke: Spojnice bager pumpi - TEM

Naziv javne nabavke: Usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, pribavljanja upotrebne dozvole i ozakonjenja, tehničke kontrole Ogranak TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1355/2018 (537/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, pribavljanja upotrebne dozvole i ozakonjenja, tehničke kontrole Ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0887/2018 (92/2018)
 • Opis javne nabavke: Godišnje održavanje pirometarskog sistema TENT A5 i A6

Naziv javne nabavke: Servis, popravka i etaloniranje peći za žarenje

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1106/2018 (545/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis, popravka i etaloniranje peći za žarenje

Naziv javne nabavke: Kontrola zagađenosti zemljišta u okolini deponije pepela TENT A,TENT B,TEK, TEM.

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1019/2018 (440/2018)
 • Opis javne nabavke: Kontrola zagađenosti zemljišta u okolini deponije pepela TENT A,TENT B,TEK, TEM.

Naziv javne nabavke: Laserski štampač A3 -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 23 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1144/2017 (1152/2017)
 • Opis javne nabavke: Laserski štampač A3 -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Servis, popravka i etaloniranje sušnica

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1105/2018 (525/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis, popravka i etaloniranje sušnica

Naziv javne nabavke: Usluge servisiranja rezervnih delova, reparaturna navarivanja, obrada rezanjem, TE “Kolubara A“

 • Datum kreiranja: petak, 13 april 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 218/2018 - 3000/0968/2018
 • Opis javne nabavke: Usluge servisiranja rezervnih delova, reparaturna navarivanja, obrada rezanjem, TE “Kolubara A“

Naziv javne nabavke: Servis i etaloniranje vaga

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1071/2018 (516/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis i etaloniranje vaga

Naziv javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1152/2017 (1188/2017)
 • Opis javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija