Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo B

Naziv javne nabavke: Baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz TENT B, baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0684/2017,3000/1723/2017(1279/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz TENT B, baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz TENT A

Naziv javne nabavke: Baždarenje uređaja OMICRON za ispitivanje el.zaštita TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 01 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1063/2017(1958/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje uređaja OMICRON za ispitivanje el.zaštita TENT-A

Naziv javne nabavke: Bojler za toplu vodu u podstanici – TENT -B

 • Datum kreiranja: utorak, 06 februar 2018
 • Datum ažuriranja: 06 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1198/2017 (1666/2017)
 • Opis javne nabavke: Bojler za toplu vodu u podstanici – TENT -B

Naziv javne nabavke: Baždarenje kalorimetra - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 05 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1919/2017 (1439/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje kalorimetra - TEM

Naziv javne nabavke: Baždarenje merila za kontrolu mernih uređaja - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 05 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1401/2017 (1850/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje merila za kontrolu mernih uređaja - TEM

Naziv javne nabavke: Baterijske lampe (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 01 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1187/2017(1712/2017)
 • Opis javne nabavke: Baterijske lampe (TENT B)

Naziv javne nabavke: Baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduh – ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema (AMS) - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 1295/2017 - 3000/0683/2017
 • Opis javne nabavke: Baždarenje analizatora za merenje emisije zagađujućih materija u vazduh – ispitivanje ispravnosti automatskih mernih sistema (AMS) - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Baždarenje i čišćenje rezervoara za gorivo TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1460/2017 (1847/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje i čišćenje rezervoara za gorivo TENT A

Naziv javne nabavke: Baždarenje vaga –TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0641/2017(2107/2017)
 • Opis javne nabavke: Baždarenje vaga –TENT

Naziv javne nabavke: Bezazbestni klingerit - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1607/2017 (1915/2017)
 • Opis javne nabavke: Bezazbestni klingerit - TEM