Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Investiciona popravka vagona

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1232/2018 (617/2018)
 • Opis javne nabavke: Investiciona popravka vagona

Naziv javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 614/2018-3000(0449/2018)
 • Opis javne nabavke: Inhibitor korozije i taloženja kamenca TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0020/2018 (683/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta garaže SO i O

Naziv javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 552/2018 - 3000/1008/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja stanja metala metodama sa razaranjem i bez razaranja – „TE Kolubara“

Naziv javne nabavke: Izrada kompletnih operativnih instrukcija za rad pogonskog osoblja za blokove u TENT-A sa izmenama usklađenim sa izvedenim

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1113/2018 (363/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada kompletnih operativnih instrukcija za rad pogonskog osoblja za blokove u TENT-A sa izmenama usklađenim sa izvedenim

Naziv javne nabavke: Izrada projekta ozida recirkulacionih kanala na blokovima TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1224/2018 (460/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta ozida recirkulacionih kanala na blokovima TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanja instalacije TNG – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 04 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 214/2018 - 3000/1009/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanja instalacije TNG – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 502
 • Opis javne nabavke: Iznajmljivanje mobilnih sanitarnih kabina tokom remonta blokova TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada projekta zamene ovešanja sa rekonstrukcijom sistema ovešanja i pomoćnom čeličnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača na bloku A1 TENT A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1208/2018 (497/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada projekta zamene ovešanja sa rekonstrukcijom sistema ovešanja i pomoćnom čeličnom konstrukcijom za povezne cevovode pregrejača na bloku A1 TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje opreme i instalacije u Eh izvedbi - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 13 april 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 134/2018-3000/1147/2018
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje opreme i instalacije u Eh izvedbi - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: IBR i angažovanje kontrolne organizacije - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 411/2018 - 3000/1010/2018
 • Opis javne nabavke: IBR i angažovanje kontrolne organizacije - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Invertor za dopremu uglja D2 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 22 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 12 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0165/2018 (571/2018)
 • Opis javne nabavke: Invertor za dopremu uglja D2 TENT-A

Naziv javne nabavke: Industrijski usisivač - TEK

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 12 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0582/2018/422/2018
 • Opis javne nabavke: Industrijski usisivač - TEK

Naziv javne nabavke: Interventno održavanje 110 kV postrojenja i 6 kV vodova - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 04 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 166
 • Opis javne nabavke: Interventno održavanje 110 kV postrojenja i 6 kV vodova - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 31 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1762/2017 (1222/2017)
 • Opis javne nabavke: Izmeštanje Propan-butan stanice TENT A