Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo M

Naziv javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0159/2018 (627/2018)
 • Opis javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona,lokalni indikatori,prenosni merni uređaji struje TENT-A

Naziv javne nabavke: Mehaničarski merni alat TENT - A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0502/2018 (NN 493/2018)
 • Opis javne nabavke: Mehaničarski merni alat TENT - A

Naziv javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1152/2017 (1188/2017)
 • Opis javne nabavke: Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija

Naziv javne nabavke: Materijal i rezervni delovi za pasivnu telekomunikacionu mrežu TENT-a

 • Datum kreiranja: sreda, 16 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0064/2018(248/2018)
 • Opis javne nabavke: Materijal i rezervni delovi za pasivnu telekomunikacionu mrežu TENT-a

Naziv javne nabavke: Montaža ormani upravljanja dodavačima blok A5 i A6 sa neophodnom opremom, TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 17 april 2018
 • Datum ažuriranja: 13 jun 2018
 • Broj javne nabavke: JН/3000/0884/2018(285/2018)
 • Opis javne nabavke: Montaža ormani upravljanja dodavačima blok A5 i A6 sa neophodnom opremom, TENT-A

Naziv javne nabavke: Masti i maziva

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 06 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0436/2018 (394/2018, 433/2018,430/2018,432/2018,395/2018)
 • Opis javne nabavke: Masti i maziva

Naziv javne nabavke: Mlinovi i dodavači angažovanje izvršilaca za održavanje - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 21 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 144/2018 - 3000/0717/2018
 • Opis javne nabavke: Mlinovi i dodavači angažovanje izvršilaca za održavanje - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Moduli , oprema i rezervni delovi za stabilnu instalaciju za dojavu požara Tent A (PPZ sistem)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 23 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0158/2018(255/2018)
 • Opis javne nabavke: Moduli , oprema i rezervni delovi za stabilnu instalaciju za dojavu požara Tent A (PPZ sistem)

Naziv javne nabavke: MRU oprema za bager stanicu (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1940/2017(1565/2017)
 • Opis javne nabavke: MRU oprema za bager stanicu (TENT B)

Naziv javne nabavke: Mlinski delovi – strugarski rezervni delovi za - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 20 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 03 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0272/2018 (32/2018)
 • Opis javne nabavke: Mlinski delovi – strugarski rezervni delovi za - TENT

Naziv javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 18 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1149/2017 (1657/2017)
 • Opis javne nabavke: Mlinovi A-5, poboljšanje zaptivanja na delu recirkulacioni kanal ulaz u mlin. Nabavka dva radna kola – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Mlinski delovi - odlivci za 2018.god. TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 03 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0165/2017 (1994/2017)
 • Opis javne nabavke: Mlinski delovi - odlivci za 2018.god. TENT A

Naziv javne nabavke: Moduli programabilnih logičkih kontrolera i rezervni delovi za sistemske industrijske računare TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 05 april 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0157/2018 (247/2018)
 • Opis javne nabavke: Moduli programabilnih logičkih kontrolera i rezervni delovi za sistemske industrijske računare TENT-A