Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0181/2018(125/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka servo pogona sa izvršnim organima na postrojenju HPV 1 - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka sredstava, aparata i preparata za održavanje zelenila

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0080/2018(326/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka sredstava, aparata i preparata za održavanje zelenila

Naziv javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu

 • Datum kreiranja: sreda, 20 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 20 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0144/2018 (514/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merenja vlažnosti u dimnom gasu

Naziv javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela(seme, đubrivo, sadnice...)TENT A i TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 20 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0584/2018 (449/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela(seme, đubrivo, sadnice...)TENT A i TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize

 • Datum kreiranja: utorak, 19 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0546/2018(556/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Polymetron“

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 april 2018
 • Datum ažuriranja: 19 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0118/2018 (324/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Polymetron“

Naziv javne nabavke: Nabavka laserskih daljinometara i geodetskih instrumenata- totalna stanica

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 462
 • Opis javne nabavke: Nabavka laserskih daljinometara i geodetskih instrumenata- totalna stanica

Naziv javne nabavke: Nabavka mlinskih poluga - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 27 mart 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 145/2018
 • Opis javne nabavke: Nabavka mlinskih poluga - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka mernih krugova pritiska i diferencijalnog pritiska u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 23 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0131/2018(129/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka mernih krugova pritiska i diferencijalnog pritiska u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za hidrauličnu regulaciju turbine 110 MW-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 15 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0202/2018(593/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za hidrauličnu regulaciju turbine 110 MW-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za reduktore sistema dozatora, dodavača, dopreme uglja i sistema odšljakivanja TENT - B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0261/2018 (194/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za reduktore sistema dozatora, dodavača, dopreme uglja i sistema odšljakivanja TENT - B

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za merenje čistoće vodonika

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 23 april 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0119/2018 (317/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za merenje čistoće vodonika

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Mettler Toledo“

 • Datum kreiranja: petak, 04 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0117/2018 (323/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova za analitička merenja „Mettler Toledo“