Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka merno-regulacione opreme za kapitalni remont bloka 110MW u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 19 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1314/2017 (1417/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merno-regulacione opreme za kapitalni remont bloka 110MW u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka hemikalija i opreme za laboratoriju TENT A.

 • Datum kreiranja: sreda, 03 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/ 0886/2017 (2059/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka hemikalija i opreme za laboratoriju TENT A.

Naziv javne nabavke: Nabavka el. opreme NN na novom sistemu otpepeljivanja, Nabavka opreme u polju na D.U., Nabavka opreme el.filtera B1 i B2, Rezervni delovi za postrojenje duvača gara (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1167/2017 (360/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka el. opreme NN na novom sistemu otpepeljivanja, Nabavka opreme u polju na D.U., Nabavka opreme el.filtera B1 i B2, Rezervni delovi za postrojenje duvača gara (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka platnenih kompenzatora – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1190/2017 (1910/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka platnenih kompenzatora – TENT -B

Naziv javne nabavke: Nabavka pletenica za zaptivanje armature – TENT -B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1817/2017 (1780/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka pletenica za zaptivanje armature – TENT -B

Naziv javne nabavke: Nabavka vanbrodskog motora sa pratećom opremom (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 13 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1299/2017 (1506/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka vanbrodskog motora sa pratećom opremom (TENT B)

Naziv javne nabavke: Nabavka gumiranih rolni - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1932/2017 (1821/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka gumiranih rolni - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1310/2017 (1862/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka delova za građevinske mašine - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0276/2017 (1429/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova za građevinske mašine - TEM

Naziv javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 15 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1803/2017(2010/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova kanala dimnog gasa - Tent A

Naziv javne nabavke: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5-PR6 i MP1-MP2 – blok A4 - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1258/2017 (2028/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka prestrujnih parovoda sa komorama ubrizgavanja PR5-PR6 i MP1-MP2 – blok A4 - TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka, fabrikacija i hladna metalizacija dela pregrejača 1 u zoni prodora kroz isparivač na kotlu TENT- A

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 09 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1298/2017(1962/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka, fabrikacija i hladna metalizacija dela pregrejača 1 u zoni prodora kroz isparivač na kotlu TENT- A