Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva luva - TENT B

 • Datum kreiranja: sreda, 26 oktobar 2016
 • Datum ažuriranja: 20 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0853/2016(1591/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva luva - TENT B
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda br. 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: KD DOBRA OTVORENI POSTUPAK JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 9. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 1 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 9. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - 2 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 2 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 3 JN 3000-0853-2016 ( 1591-2016 ).docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 1 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 4 JN 3000-0853-2016 (1591-2016 ).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 5 JN 3000-0853-2015 (1591-2016).docx
Preuzmi: 9. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - 3 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 6 JN ( 1591-2016 ).docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 2 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 6 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 7 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 3 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 9. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - 4 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 8 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 9 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 11 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 4 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).docx
Preuzmi: 9. Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda - 5 JN 3000-0853-2016 (1591-2016).doc
Preuzmi: JN 3000-0853-2016 (1591-2016) ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 3000-0853-2016-1591-2016.doc
Preuzmi: 23. JN 3000-0853-2016 (1591-2016) Obavestenje o ponistenju postupka otvoreni.doc
Preuzmi: JN 3000-0853-2016 (1591-2016) ODLUKA O DODELI UGOVORA-NAKON RESENJA REPUBLICKE KOMISIJE.pdf

Naziv javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela (seme, đubrivo, sadnice) TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 14 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0395/2017 (646/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela (seme, đubrivo, sadnice) TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka ležajeva

 • Datum kreiranja: petak, 28 april 2017
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0654/2016 (109/2016,1175/2016,1199/2016,2100/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka ležajeva
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD LEZEJEVI.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 5.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 6.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 3xxx.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 2xxx.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 8.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 9.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda 4.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 11--Lezajevi.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 12 - LEZAJEVI-15.06.2017.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 15-06-2017.doc
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije 6 15-06-2017.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 13 - LEZAJEVI - 16.06..docx
Preuzmi: KD LEZEJEVI-preciscen tekst.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenje roka 5.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14 - LEZAJEVI - 19.06..docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 15 - LEZAJEVI - 23.06..docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora - 3000-0654-2016.pdf
Preuzmi: 16. Obavestenje o zakljucenom ugovoru-leyajevi.doc

Naziv javne nabavke: Nabavka delova cevnog sistema PR 3 (140 t,15Mo3,13CrMo4 4 ) , PR 2 ( 15 t, 10CrMo9 10), MP2(80t), PR 1, kota 47m do 60m.(55t,16MO3), prodora u zonama PR1 gde se ne menjaju grejne površine (PR4, PR6 i PR2) za bl. 4.

 • Datum kreiranja: sreda, 16 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0887/2016 (1649/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka delova cevnog sistema PR 3 (140 t,15Mo3,13CrMo4 4 ) , PR 2 ( 15 t, 10CrMo9 10), MP2(80t), PR 1, kota 47m do 60m.(55t,16MO3), prodora u zonama PR1 gde se ne menjaju grejne površine (PR4, PR6 i PR2) za bl. 4.

Naziv javne nabavke: Nabavka kotlovskih komora za blok A4 na TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 januar 2017
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0890/2016 (2230/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka kotlovskih komora za blok A4 na TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka rosta bloka A-4

 • Datum kreiranja: petak, 25 novembar 2016
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0897/2016 (1549/2016)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rosta bloka A-4
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda 1549-2016.doc
Preuzmi: KD DOBRA 3000-0897-2016 (1549-2016).docx
Preuzmi: Konkursna - CRTEZI JN 3000-0897-2016 (1549-2016).zip
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 1; 1549-2016.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja (4).docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 2; 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.1 , 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.2 , 1549-2016.docx
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1549-2016.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 3; 1549-2016.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije br.3, 1549-2016.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_2.doc
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_3.doc
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda JN 1549-2016_4.doc
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 4; 1549-2016.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja br 5; 1549-2016.docx
Preuzmi: Odluka o dodeli Ugovora 1549-2016.pdf
Preuzmi: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava 1549-2016_2.doc
Preuzmi: 3000 - 0897 - 2016 -1549 - 2016 - ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf
Preuzmi: Odluka o izmeni odluke 1549-2016.pdf
Preuzmi: 3000 - 0897 - 2016 - 1549 - 2016 - OBAVESTENJE O PODENTOM ZZP - 04.05.2017..doc
Preuzmi: 23. Obavestenje o ponistenju postupka 1549-2017.doc
Preuzmi: Odluka o dodeli 1549-2016 datum 21.08.2017.pdf
Preuzmi: Obavestenje 1549-2016 04.09.2017.pdf

Naziv javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela(seme, đubrivo, sadnice...)

 • Datum kreiranja: sreda, 16 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0394/2017 (630/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka repromaterijala za rekultivaciju deponije pepela(seme, đubrivo, sadnice...)

Naziv javne nabavke: Nabavka GPS uređaja za potrebe geodezije TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 30 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 30 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1219/2017(866/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka GPS uređaja za potrebe geodezije TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka materijala i opeme za pripremu lokacije za predmontažu TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 16 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1352/2017(896/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka materijala i opeme za pripremu lokacije za predmontažu TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize

 • Datum kreiranja: utorak, 29 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0364/2017 (1495/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka tehničkih gasova za hemijske analize

Naziv javne nabavke: Nabavka mernih krugova pritiska i diferencijalnog pritiska u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 26 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0122/2017(190/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka mernih krugova pritiska i diferencijalnog pritiska u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka laboratorijske peći za žarenje

 • Datum kreiranja: sreda, 24 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 28 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1337/2017 (648/2017)
 • Opis javne nabavke: Nabavka laboratorijske peći za žarenje