Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo #

Naziv javne nabavke: Čišćenje pogona dopreme uglja ručno i mehanizacijom TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 13 jul 2017
 • Datum ažuriranja: 06 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0628/2017 (1123/2017)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje pogona dopreme uglja ručno i mehanizacijom TENT A

Naziv javne nabavke: Čelična užad, lanci i pribor, mazalice – TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 16 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0896/2017 (594/2017, 949/2017, 843/2017)
 • Opis javne nabavke: Čelična užad, lanci i pribor, mazalice – TENT

Naziv javne nabavke: Čišćenje ventilacionih kanala i komora u pogonu TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 21 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 01 septembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1716/2017 (328/2017)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje ventilacionih kanala i komora u pogonu TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2 - TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 13 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 29 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 747
 • Opis javne nabavke: Usluge tekućeg i interventnog održavanja cevnog sistema kotla, parovoda, cevovoda i prateće opreme bloka B1 i B2 - TENT B

Naziv javne nabavke: Čelici pljosnati, kvadratni, šestougaoni, okrugli, čelični profili - TENT

 • Datum kreiranja: petak, 25 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 25 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0845/2017 (314/2017, 1003/2017, 820/2017, 381/2017)
 • Opis javne nabavke: Čelici pljosnati, kvadratni, šestougaoni, okrugli, čelični profili - TENT

Naziv javne nabavke: Šamoterski radovi u tekućem održavanju-TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 02 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 21 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0729/2017 (752/2017)
 • Opis javne nabavke: Šamoterski radovi u tekućem održavanju-TENT B

Naziv javne nabavke: 6 Kv kablovi elektromotora napojnih pumpi,kondenz pumpi i VSV-a bl.4 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 31 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 18 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0243/2017 (550/2017)
 • Opis javne nabavke: 6 Kv kablovi elektromotora napojnih pumpi,kondenz pumpi i VSV-a bl.4 TENT-A

Naziv javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslaga i taloga u pogonu - TE Kolubara

 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 796/2017 - 3000/0630/2017
 • Opis javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslaga i taloga u pogonu - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Špediterske usluge za ogranak TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 14 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 16 avgust 2017
 • Broj javne nabavke: 908
 • Opis javne nabavke: Špediterske usluge za ogranak TENT