Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo #

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje mašinskih i elektro instalacija, ventilacije i klimatizacije u restoranu društvene ishrane TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1266/2018(594/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje mašinskih i elektro instalacija, ventilacije i klimatizacije u restoranu društvene ishrane TENT A

Naziv javne nabavke: Sanacija bunkera uglja 62 TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0706/2018(227/2018)
 • Opis javne nabavke: Sanacija bunkera uglja 62 TENT A

Naziv javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslage i taloga u pogonu TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 242/2018-3000/1025/2018
 • Opis javne nabavke: Čišćenje jama, rezervoara, kanala i bunkera hidrosmeše, muljne stanice i drugih objekata od naslage i taloga u pogonu TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Čišćenje izmenjivača toplote

 • Datum kreiranja: utorak, 10 april 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0738/2018 (306/2018)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje izmenjivača toplote

Naziv javne nabavke: „ Nabavka i ugradnja električne zaštite i integracija u sistem upravljanja za ćeliju 7G9 TENT A“

 • Datum kreiranja: sreda, 18 april 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0151/2018( 335/2018)
 • Opis javne nabavke: „ Nabavka i ugradnja električne zaštite i integracija u sistem upravljanja za ćeliju 7G9 TENT A“

Naziv javne nabavke: Čišćenje pogona dopreme uglja ručno i mehanizacijom TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 11 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1023/2018(85/2018)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje pogona dopreme uglja ručno i mehanizacijom TENT-A

Naziv javne nabavke: „Provera i revizija ovešenja i cevovoda u mašinskoj hali ( bloka A1-A6) TENT A“

 • Datum kreiranja: sreda, 18 april 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0727/2018(251/2018)
 • Opis javne nabavke: „Provera i revizija ovešenja i cevovoda u mašinskoj hali ( bloka A1-A6) TENT A“

Naziv javne nabavke: Čišćenje taloga iz sabirnih jama i obodnog kanala dopreme uglja TENT- A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 13 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1024/2018 (93/2018)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje taloga iz sabirnih jama i obodnog kanala dopreme uglja TENT- A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za dodavače - remont TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 07 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0239/2018 (582/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za dodavače - remont TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 06 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 06 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1050/2018 (607/2018)
 • Opis javne nabavke: Održavanje mašina alatki TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluge održavanja turbinskog postrojenja, generatora, pumpi visokog i niskog pritiska – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 11 maj 2017
 • Datum ažuriranja: 01 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 140/2017
 • Opis javne nabavke: Usluge održavanja turbinskog postrojenja, generatora, pumpi visokog i niskog pritiska – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Štampani obrasci

 • Datum kreiranja: četvrtak, 05 april 2018
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0085/2017 (2020/2017)
 • Opis javne nabavke: Štampani obrasci

Naziv javne nabavke: Servisiranje kompresora Compair, Worthington, Chicago Pneumatic - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 30 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 30 maj 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1132/2018 (552/2018)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje kompresora Compair, Worthington, Chicago Pneumatic - TEM