Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo #

Naziv javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita za C kategoriju

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1126/2017(810/2017)
 • Opis javne nabavke: Obuka i polaganje vozačkog ispita za C kategoriju

Naziv javne nabavke: Obuka za izgradnju, rukovanje i održavanje opreme, uređaja i instalacija u protiveksplozivnoj zaštiti

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0034/2017 (1684/2017)
 • Opis javne nabavke: Obuka za izgradnju, rukovanje i održavanje opreme, uređaja i instalacija u protiveksplozivnoj zaštiti

Naziv javne nabavke: 6 FG1 zamena razvoda – TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1262/2017 (1638/2017)
 • Opis javne nabavke: 6 FG1 zamena razvoda – TENT-A

Naziv javne nabavke: Rezni alat-TE Kolubara, Pneumatski alat-TE Kolubara, Ručni (bravarski) alat - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 26 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 12 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0299/2017,3000/0315/2017, 3000/0955/2017(1199/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezni alat-TE Kolubara, Pneumatski alat-TE Kolubara, Ručni (bravarski) alat - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Čišćenje taloga iz sabirnih jama i obodnog kanala dopreme uglja TENT- A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1715/2017 (358/2017)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje taloga iz sabirnih jama i obodnog kanala dopreme uglja TENT- A

Naziv javne nabavke: - „Predfinansiranje remonta 2018., Delovi otresačkih mehanizama emisionih i taložnih elektroda - TENT B“ JN/3000/1199/2017; - „Delovi otresačkih mehanizama emisionih i taložnih elektroda za 2017“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 08 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1199/2017; JN/3000/1200/2017 (1945/2017)
 • Opis javne nabavke: - „Predfinansiranje remonta 2018., Delovi otresačkih mehanizama emisionih i taložnih elektroda - TENT B“ JN/3000/1199/2017; - „Delovi otresačkih mehanizama emisionih i taložnih elektroda za 2017“

Naziv javne nabavke: Mehaničko čišćenje cevnog snopa kondezatora bloka A1-TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 29 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1985/2017(2071/2017)
 • Opis javne nabavke: Mehaničko čišćenje cevnog snopa kondezatora bloka A1-TENT A

Naziv javne nabavke: Čišćenje cevovoda u sistemu otpepljivanja i odšljakivanja - TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 27 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1908/2017 (1234/2017)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje cevovoda u sistemu otpepljivanja i odšljakivanja - TEM

Naziv javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke

 • Datum kreiranja: utorak, 28 novembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0002/2017(1278/2017)
 • Opis javne nabavke: Obuka za službenika za javne nabavke

Naziv javne nabavke: Povratni ustavljač - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1979/2017(2041/2017)
 • Opis javne nabavke: Povratni ustavljač - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Čelična spirala za ležaj VC pumpe - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1614/2017 (1354/2017)
 • Opis javne nabavke: Čelična spirala za ležaj VC pumpe - TENT B

Naziv javne nabavke: „Reparatura radnih kola VDG-a na TENT B“

 • Datum kreiranja: petak, 22 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1702/2017 (1560/2017)
 • Opis javne nabavke: „Reparatura radnih kola VDG-a na TENT B“