Javne nabavke - Službeni glasnik

Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo R

Naziv javne nabavke: Radovi na zameni blok transformatora na blokovima A4 i A5 TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 april 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1064/2018 (320/2018)
 • Opis javne nabavke: Radovi na zameni blok transformatora na blokovima A4 i A5 TENT-A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja, regulacione ventile reducir-rashladnih stanica - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 07 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0271/2018/219/2018
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za regulacione ventile na cevovodima napajanja i ubrizgavanja, regulacione ventile reducir-rashladnih stanica - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Relei nivoa,sonde nivoa za bazene sirovih voda,el.pneumatske sirene TENT-A,

 • Datum kreiranja: petak, 22 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0163/2018 (645/2018)
 • Opis javne nabavke: Relei nivoa,sonde nivoa za bazene sirovih voda,el.pneumatske sirene TENT-A,

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za bunarske pumpe, vratilo VC pumpe, rezervni delovi protivpožarne pumpe, bunarske pumpe LOWARA, muljna pumpa - TENT B

 • Datum kreiranja: četvrtak, 04 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 22 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0947/2017; 3000/0946/2017; 3000/1900/2017; 3000/1618/2017, 3000/1619/2017 (1639/2017;1641/2017;1663/2017;1701/2017;1702/2017)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za bunarske pumpe, vratilo VC pumpe, rezervni delovi protivpožarne pumpe, bunarske pumpe LOWARA, muljna pumpa - TENT B

Naziv javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa(po norma času)

 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1864/2017(320/2017)
 • Opis javne nabavke: Redovno održavanje kablova i kablovskih trasa(po norma času)

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi EF-remont - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0238/2018 (444/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi EF-remont - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za gorionike tečnog goriva u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 21 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0182/2018(132/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za gorionike tečnog goriva u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 27 april 2018
 • Datum ažuriranja: 20 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 133/2018-3000/1065/2018
 • Opis javne nabavke: Redovno godišnje održavanje stabilnih PP sistema - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Remont pumpi za KGH-TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 612
 • Opis javne nabavke: Remont pumpi za KGH-TENT-A

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi, zavrtnji i spojni materijal turbine-TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 15 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0340/2018(581/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi, zavrtnji i spojni materijal turbine-TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Remont pneumatskih ventila dodavača uglja - TEM

 • Datum kreiranja: utorak, 17 april 2018
 • Datum ažuriranja: 15 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1492/2018 (309/2018)
 • Opis javne nabavke: Remont pneumatskih ventila dodavača uglja - TEM

Naziv javne nabavke: Remont elektropneumatskog upravljačkog uređaja ventila sigurnosti na K3, godišnji servis elektropneumatskih upravljačkih uređaja ventila sigurnosti na postrojenju 161 MW bloku 110 MW u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 19 april 2018
 • Datum ažuriranja: 14 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 216
 • Opis javne nabavke: Remont elektropneumatskog upravljačkog uređaja ventila sigurnosti na K3, godišnji servis elektropneumatskih upravljačkih uređaja ventila sigurnosti na postrojenju 161 MW bloku 110 MW u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Rezervni delovi za kolosek i skretnice

 • Datum kreiranja: utorak, 12 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 12 jun 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0612/2018 (312/2018)
 • Opis javne nabavke: Rezervni delovi za kolosek i skretnice