TENT - Obaveza i privilegija

TENT doo je stožer srpske elektroprivrede. Sa instalisanim kapacitetom od 3.288 MW, što predstavlja trećinu instalisane snage EPS-a, i sa proizvodnjom preko 19 milijardi kWh/god, što je 50% ukupno proizvedene srpske električne energije, TENT-ovi termoblokovi su moćan energetski izvor. Iz takvog značaja proističe i odgovornost TENT doo-a. Visoka raspoloživost, pouzdanost, bezbednost rada stalni su atributi proizvodnog procesa. Modernizacija, sa revitalizacijom postrojenja i permanentnim aktivnostima u vezi sa povećanjem energetske efikasnosti, dovela je u prvih 10 godina ovoga veka do povećanja proizvodnje za preko 3,2 milijarde kWh/god, uz uštedu uglja od 400.000 1/god. Aktivnosti na povećanju snage i energetske efikasnosti, koje će na postojećim blokovima biti preduzete i u narednoj fazi revitalizacije (2011-2015), obezbediće novi skok u proizvodnji električne energije za novih 3,5 milijardi kWh/ god i dalju uštedu uglja od 500.000 t /god.

TENT doo je iz sopstvenih kapaciteta već dao povećanu proizvodnju adekvatnu novom bloku snage 400 MW, a do 2015. ima zadatak da tu proizvodnju poveća za još jedan novi blok od 400 MW, čime će proizvodnja biti povećana na preko 23 milijarde kWh/god. Do sada uložena sredstva u prvoj fazi, i ona koja će biti uložena u drugoj fazi revitalizacije, izuzetno su efikasno iskorišćena i značajno manja od sredstava potrebnih za gradnju novog bloka od 800 MW.

Od prvog trenutka, uz revitalizacije sprovode se aktivnosti na zaštiti okoline, smanjenju emisije čvrstih čestica, rekonstrukciji elektrofiltera, smanjenju negativnih efekata čuvanja pepela na deponijama, smanjenju emisije azotnih oksida, „odsumporavanju“... Konačni cilj je da svi propisi EU iz ekologije budu ostvareni nakon 2015, čime će biti obezbeđeni odgovarajuća zaštita okoline i zdravlje ljudi na najvišem nivou.

Osnovu za strateško razmišljanje i delovanje čine ljudi, generacije pregalaca koji su svoje znanje, energiju i kreativnost ugradili u TENT doo. Rad u TENT-u je privilegija, ali i velika odgovornost. Permanentni zadatak svih zaposlenih je da značaj i ugled TENT-a održavaju i unapređuju u budućnosti.