Oglašavanje u štampanim medijima

 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Predmet prodaje: JAVNI POZIV za prodaju opasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: utorak, 22 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2019
 • Opis prodaje: JAVNI POZIV za prodaju opasnog industrijskog otpada

Predmet prodaje: JAVNI POZIV za prodaju neopasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: utorak, 22 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 22 januar 2019
 • Opis prodaje: JAVNI POZIV za prodaju neopasnog industrijskog otpada

Naziv javne nabavke: Javni poziv za prodaju pepela I pepela sa deponije (otpadne šljake)

 • Datum kreiranja: sreda, 16 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 16 januar 2019
 • Opis javne nabavke: Javni poziv za prodaju pepela I pepela sa deponije (otpadne šljake)

Predmet prodaje: Oglasavanje prodaje ogrevnog drveta mekih liscara u trupcima topole i metarskog ogrevnog drveta topole odjavljeno je u dnevnom listu „Vecernje novosti“ dana 24.05.2018.god.

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 maj 2018
 • Datum ažuriranja: 20 avgust 2018
 • Opis prodaje: Oglasavanje prodaje ogrevnog drveta mekih liscara u trupcima topole i metarskog ogrevnog drveta topole odjavljeno je u dnevnom listu „Vecernje novosti“ dana 24.05.2018.god.

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje neopasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Večernje novosti“ dana 20.08.2018.god

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 20 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 20 avgust 2018
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje neopasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Večernje novosti“ dana 20.08.2018.god

Predmet prodaje: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA RADI PRODAJE PEPELA I PEPELA SA DEPONIJE (OTPADNE ŠLjAKE)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 decembar 2017
 • Opis prodaje: JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE ZAHTEVA RADI PRODAJE PEPELA I PEPELA SA DEPONIJE (OTPADNE ŠLjAKE)

Predmet prodaje: Oglasavanje prodaje neopasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu Danas dana 22.08.2017.god

 • Datum kreiranja: sreda, 23 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2017
 • Opis prodaje: Oglasavanje prodaje neopasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu Danas dana 22.08.2017.god

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 31.07.2017.god

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 31 jul 2017
 • Datum ažuriranja: 31 jul 2017
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 31.07.2017.god

Predmet prodaje: Javni poziv za prodaju neopasnog industrijskog otpada

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 15 avgust 2016
 • Datum ažuriranja: 18 avgust 2016
 • Opis prodaje: Javni poziv za prodaju neopasnog industrijskog otpada

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 29.06.2016.god.

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2016
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 29.06.2016.god.

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 11.05.2015.god.

 • Datum kreiranja: sreda, 13 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 13 maj 2015
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje opasnog industrijskog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 11.05.2015.god.

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje neopasnog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 08.05.2015.god.

 • Datum kreiranja: petak, 08 maj 2015
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2015
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje neopasnog otpada odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 08.05.2015.god.

Predmet prodaje: Oglašavanje prodaje sekundarnih sirovina odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 03.04.2015.god.

 • Datum kreiranja: petak, 03 april 2015
 • Datum ažuriranja: 03 april 2015
 • Opis prodaje: Oglašavanje prodaje sekundarnih sirovina odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 03.04.2015.god.

Predmet prodaje: - Oglašavanje prodaje sekundarnih sirovina odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 16.10.2014.god.

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 oktobar 2014
 • Datum ažuriranja: 17 oktobar 2014
 • Opis prodaje: - Oglašavanje prodaje sekundarnih sirovina odjavljeno je u dnevnom listu „Danas“ dana 16.10.2014.god.