Energično za zdravlje

  • tent-eko
  • tent-a-eko
  • eko
  • eko2

Odnos prema životnoj sredini, kao deo ukupnog sistema vrednosti, postao je jedan od bitnih elemenata u radu ogranka TENT. Radi sanacije učinjene štete životnoj sredini i sprečavanja novih negativnih uticaja ekološki projekti imaju zapaženo mesto u investicionim i finansijskim planovima ogranka TENT. Kao društveno odgovorna kompanija, TENT je u periodu od 2001. do 2011.godine uložilo ogromna sredstva i napore u unapređenju životne sredine. U tom periodu najveći proizvođač električne energije u JP EPS, realizovao je više ekoloških projekata u koje je uloženo preko 84 miliona evra. Prema Srednjoročnom planu razvoja ogranka TENT od 2012. do 2017. ovakva strategija će biti nastavljena. U ovom periodu najvažniji prioriteti su povećanje efikasnosti i ispunjenje zakonom propisanih ekoloških standarda. Za realizaciju ovih planova potrebno je 1,1 milijardi evra. Od toga, 600 miliona biće potrošeno za zaštitu životne sredine, a 500 miliona za dalju revitalizaciju objekata privrednog društva.

filter

KLjUČNI PROJEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

1. Rekonstrukcija elektrofiltera

2. Sistem za transport i deponovanje pepela i šljake

3. Izgradnja postrojenja za odsumporavanje i redukcija NOx primarnim merama

4. Kontinualno merenje emisije opasnih i štetnih materija na blokovima privrednog društva TENT

5. Smanjenje uticaja deponije pepela na životnu sredinu

6. Sprečavanje negativnog uticaja otpada na zemljište i vodu