Osnovni podaci

tent-a

Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.288 megavata, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta „Elektroprivrede Srbije“, i godišnje proizvede više od 50% srpske električne energije.

Ogranak TENT  se sastoji od 5 organizacionih delova. To su: TENT A u Obrenovcu (6 blokova ukupne snage 1.650 megavata), TENT B na Ušću (dva bloka od po 620 megavata), TE „Kolubara“ u Velikim Crljenima (5 blokova ukupne snage 271 megavat), TE „Morava“ u Svilajncu (jedan blok od 125 megavata) i Železnički transport koji godišnje preveze oko 28 miliona tona lignita sa površinskih kopova basena „Kolubara“. Ovi delovi su objedinjeni u jednu celinu 1990. godine kada je, u okviru JP EPS, formirano Javno preduzeće „Termoelektrane Nikola Tesla“. Prvog januara 2006. JP TENT je transformisano u PD TENT. Termoelektrana u Obrenovcu je počela da radi 7. marta 1970. godine u sastavu Združene elektroprivrede Srbije, a kasnije kako su pravljeni novi blokovi, tako se širila i menjala svoj pravni status. Šest blokova TENT A završeno je u periodu od 1970. do 1979. godine, a dva bloka TENT B puštena su u pogon 1983. i 1985. godine. Železnički transport TENT-a prve tone lignita dovezao je na deponiju 30. avgusta 1969. godine. TE „Kolubara“, najstarija srpska termoelektrana, u pogonu je od 1956, dok je TE „Morava“, najmanji termokapacitet EPS-a, na mreži od 1969. godine.

Prvu deceniju ovog veka Ogranak TENT je posvetilo modernizaciji sa revitalizacijom postrojenja i stalnim aktivnostima na povećanju energetske efikasnosti. Blokovima TENT A-6 i A-5 i B-1 je povećana snaga. Ukupno je uloženo 450 miliona evra – donacija i sopstvenih sredstava. Rezultat ulaganja je povećanje proizvodnje za 3,2 milijarde kilovat-sati godišnje, uz uštedu oko 400.000 tona uglja. Postignut je efekat kao da je sagrađen nov blok snage 400 megavata koji bi, da je zaista podignut, koštao oko milijardu evra. Zahvaljujući najviše revitalizaciji postrojenja, Ogranak TENT je u 2011. godini proizvelo rekordnih 20 milijardi 205 miliona kilovat-sati električne energije. To je najviše što su ikada zajedno proizvele 4 termoelektrane u sastavu Ogranak TENT. Železnički transport je, takođe, oborio rekord u dovozu uglja – više od 29 miliona tona. Rudari „Kolubare“ iskopali su 2011. godine 31 milion tona lignita, što je najviše do sada u jednoj godini.

Ogranak TENT prednjači i u oblasti ulaganja u zaštitu životne sredine i podizanju kvaliteta života lokalne zajednice. Najvažniji dosadašnji projekti Ogranak TENT u domenu ekologije su uvođenje novog sistema prikupljanja, transporta i deponovanja pepela i šljake TENT B (ugušćen transport), rekonstrukcija elektrofiltera na svim blokovima većim od 100 MW, čime je za 80% smanjena emisija čvrstih čestica u dimnim gasovima, a završena je i ugradnja nove opreme za kontinualna merenja emisija. Do sada je u ekološke projekte uloženo oko 80 miliona evra. Planirano je da uskoro započne najveći ekološki projekat u Srbiji – odsumporavanje dimnih gasova u TENT A i za to je već obezbeđen japanski kredit od 250 miliona evra.

Brigu o lokalnoj zajednici Ogranak TENT, osim kroz zaštitu životne sredine, ispoljava i kroz održavanje sistema daljinskog grejanja, koje je u Obrenovcu rešeno na najbolji mogući način. Ogranak TENT je osnivač Sportskog društva TENT u čijem sastavu su 4 kluba, kao i Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT, a donira mnoge klubove i pojedince u oblasti sporta, nauke, kulture i umetnosti.

Termoelektrane „Nikola Tesla“ su prve u sistemu „Elektroprivrede Srbije“ uspostavile i primenile tri standarda kvaliteta: ISO 9001 – sistem menadžmenta kvalitetom (uspostavljen 2005, a zatim resertifikovan 2008, 2011. i 2014. godine), ISO 14001 – sistem upravljanja zaštitom životne sredine (dobijen 2008, resertifikovan 2011. i 2014. godine) i OHSAS 18001 – sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu (dobijen 2010. godine, a 2013. i 2016. je resertifikovan).