U najboljim godinama

Iza nas je ostao sumorni kraj veka u kojem smo rođeni. Decenija raspada, ratova, ekonomskih sankcija. Strategija i taktika preživljavanja. PD Termoelektrane „Nikola Tesla“ kao i cela „Elektroprivreda Srbije“, primilo je na sebe i do kraja hrabro iznelo svoj deo tereta u tom vremenu. Međutim, u novi vek i milenijum, na crtu novoj realnosti, ušlo se sa istrošenim proizvodnim sistemom, umnogome zastarelom tehnologijom i sistemima zaštite životne sredine. Pred TENT doo stajala su velika iskušenja i izazovi. Ali, njegovi stručnjaci nisu uzmakli.

Revitalizacija. Uz pomoć „Elektroprivrede Srbije“, države, stranih donacija, i uz maksimalnu mobilizaciju sopstvenih potencijala, prva decenija novog milenijuma protekla je u znaku velikih poduhvata obnove, oporavka i novog razvojnog zamaha. To je doprinelo povećanju energetske efikasnosti i smanjilo potrošnju uglja za 150.000 tona godišnje. Na primer, na obnovljenom Bloku A6 u elektrani „Nikola Tesla“ snaga je sa 308 povećana na 348 MW.

Ispitivanja elektrostatičkih filtera pokazala su da su rezultati bolji od očekivanih. Emitovanih čestica je znatno manje od propisanih 50 miligrama po kubnom metru dimnog gasa.

Takvim obnoviteljskim poduhvatima životni vek mašina produžen je za još 100.000 časova. Na to je utrošeno oko 450 miliona evra (polovina obezbeđena iz donacija, polovina iz sopstvenih sredstava). Proizvodnja je povećana za više od 3,2 milijarde KWh. Sa 16,5 došlo se na više od 19 milijardi kilovat časova, što je ravno proizvodnji jednog novog bloka snage 400 MW. Da bi bio izgrađen novi blok snage 400 MW, trebalo bi najmanje dvostruko više od ovako uloženih sredstava.

Saputnici. U ovim revitalizacijama učestvovao je veliki broj domaćih i inostranih firmi. „Alstom“ je radio turbinu, „Rafako“ kotlove, među najvećim izvođačima bili su i „Dusan Babkok“, „Hitači pauer Evropa“. Od srpskih firmi tu su „Rudnap grupa", „Minel kotlogradnja“, „Goša montaža“, „Termoelektro AD“, „Termoelektro Entel“, „Feromont“... Više od 50 njih. Instituti „Mihajlo Pupin“ i „Nikola Tesla“, kompanija „Energoprojekt“, kao i profesori Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u Beogradu, pomogli su TENT-u da osvoji mnoge poslove koje su ranije radili isključivo stranci. Tako su domaća pamet i projekti zamenili uvozne, pre svega u domenu automatskog upravljanja.

Nastavak puta. Prema Srednjoročnom planu razvoja TENT doo od 2012. do 2017. ovakva strategija biće nastavljena. Do kraja tog perioda planirano je povećanje snage na blokovima B1, B2, A3, A4 i A5. Radiće se prvenstveno na povećanju efikasnosti i ispunjenju zakonom propisanih ekoloških standarda. Istovremeno, proizvodnja će tako biti povećana za novih 3,5 milijardi KWh i uštedeće se više od 500.000 tona uglja godišnje. Za realizaciju ovih planova potrebno je 1,1 milijardi evra. Od toga, 600 miliona za ekologiju, a 500 miliona za dalju revitalizaciju, čime će se dobiti, praktično, još jedan novi blok od 400 MW.

Višestruka dobit je očigledna: povećava se proizvodnja, štedi ugalj, nivo ekološke zaštite podiže na evropski nivo.

Kvalitet. Termoelektrane „Nikola Tesla“ prve su u sistemu „Elektroprivrede Srbije“ uspostavile i primenile tri standarda kvaliteta: ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS), prema zahtevima standarda ISO 9001, dobijen je 2005., a 2008. i 2011. nakon resertifikacione provere, potvrđena je i produžena njegova važnost.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS), prema zahtevima standarda ISO 14001:2004, dobijen je 2008. Nakon resertifikacione provere 2011, važnost mu je potvrđena i produžena. Uspostavljanjem ovog sistema i aktivnostima koje je preduzeo ili preduzima na očuvanju životne sredine, TENT doo pokazuje da je privržen smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i poštovanju svih relevantnih zakonskih propisa iz ove oblasti.

Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS), prema zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, dobijen je u julu 2010. Uvođenjem ovog sistema TENT doo je pokazao koliku važnost pridaje zaštiti zdravlja i bezbednosti svojih zaposlenih.

Sva tri sistema u TENT doo objedinjeni su u integrisani sistem menadžmenta. U skladu sa usvojenom Politikom integrisanog sistema menadžmenta i zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, TENT doo nastoji da uspostavljene sisteme menadžmenta stalno unapređuje, a dokaz za to su uspešni rezultati koje postiže i priznanja koja dobija.

Za pet godina. Realizacijom ovako postavljene strategije, TENT doo će za pet godina, očekujemo, zauzimati mesto koje mu i pripada: biće lider u proizvodnji električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Novim Zakonom o energetici, donetim u julu 2011., otvoren je prostor za liberalizaciju energetskog tržišta u Srbiji. Veliki privredni potrošači mogu da od 2013. godine biraju od koga će na tržištu kupovati struju. To isto će moći potrošači na srednjem naponu od 2014.,a mali privrednici i domaćinstva od 1. januara 2015. godine. Od oktobra 2012. godine, cenu električne energije određuje Agencija za energetiku. Istovremeno, cena struje više neće biti socijalna kategorija nego ekonomska. TENT će spremno  dočekati te promene, siguran u svoju snagu, mogućnosti i konkurentnost.

U najbolim godinama. Godine 2009., obeležavajući 40. godišnjicu TENT, lansiran je ovaj slogan: U najboljim godinama. Sada je jasno da to nije bilo puka marketinška dosetka.