Počela gradnja skladišta za otpad

image002 8

U TE „Nikola Tesla A” u Obrenovcu započeli su radovi na izgradnji skladišta za privremeno odlaganje otpada. Na površini od 1,93 hektara biće izgrađeno nekoliko objekata za odlaganje svih vrsta opasnog i neopasnog otpada koji se, tokom godine, stvara u procesu proizvodnje, ali i tokom remontnih radova. Vrednost ove investicije je oko 100 miliona dinara.

- Samo skladište biće trajnog karaktera, ali će razne vrste otpada u njemu biti privremeno odložene. One vrste otpada koje imaju upotrebnu vrednost prodavaće se kao sekundarne sirovine, a otpad koji nema upotrebnu vrednost biće trajno zbrinut na za to predviđena mesta u saradnji sa ovlašćenim operaterima – rekao je Goran Živanović, vodeći inženjer u Službi razvoja Sektora investicija TENT.

Ugovorom je predviđeno da radovi traju šest meseci, odnosno, da do kraja leta 2017. kompleks skladišta za privremeno odlaganje otpada bude predat na upotrebu. Čitav kompleks biće ograđen žičanom ogradom visokom 1,5 metara i pošumljen po obodnim delovima.

(Sreda, 29. mart 2017.)