TE „Nikola Tesla B“ Ušće

tent-b

Nalazi se na desnoj obali Save, 50 kilometara zapadno od Beograda i 17 uzvodno od kompleksa TENT A. Ima dve najveće energetske jedinice u Srbiji, snage od po 620 MW, koje su u pogonu od 1983, odnosno 1985.

Prve studije o izboru lokacije i izgradnji urađene su 1972-1974. Odluku o realizaciji donelo Združeno elektroprivredno preduzeće „Beograd“ početkom 1975, a sredstva za izgradnju su obezbeđena 1976. Usledili su projektovanje i nabavka opreme za prva dva bloka. Građevinski radovi počeli su u proleće 1978, montaža čelične konstrukcije prvog bloka godinu dana kasnije, a drugog bloka 1982. Za tadašnje prilike, bio je to fantastičan poduhvat u evropskim razmerama.

U dosadašnjem radu blokovi TENT B postavili su gotovo sve rekorde u proizvodnji, dužini neprekidnog rada, satnom iskorišćenju, osnovnim pokazateljima efikasnosti i ekonomičnosti eksploatacije.

  B1, B2
Snaga bloka MW 620-670
Nominalni kapacitet kotla t/h 1880
Količina međupregrejane pare t/h 1703
Temperatura napojne vode °C 259.2
Pritisak sv pare na izlazu iz kotla bar 186.5
Temperatura sv pare na izlazu iz kotla °C 540
Pritisak u kondenzatoru bar 0,042
Donja toplotna moć uglja kЈ/kg 6700
Potrošnja uglja (620 MW) t/h 850
Potrošnja uglja (670 MW) t/h 920

Napomena: svi parametri su za snagu od 620 MW

TENT B lokacija