Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Modernizacija sistema upravljanja bajpas stanicama VP i NP A5 Kolubara: zamena sistema upravljanja po položaju, ugradnja novih hidrauličnih aktuatora sa integrisanim davačima položaja, implementacija novog algoritma upravljanja bajpasom NP, klimatizacija