TE „Nikola Tesla A“ Obrenovac

tent-a

Najveća termoelektrana u Srbiji, sa šest blokova ukupne instalisane snage 1.650 MW. Izgrađena na desnoj obali Save, nadomak Obrenovca, najveći je pojedinačni proizvođač električne energije u srpskom elektroenergetskom sistemu. Prosečno proizvodi više od 8 milijardi kilovatsati godišnje.

Njen prvi blok, 210 MW, pušten je u rad 7. marta 1970. godine (datum koji se danas obeležava kao Dan TENT doo). Šest meseci kasnije pridružen mu je blok A2, iste snage. Bili su to, tada, najekonomičniji blokovi. Gradnja je nastavljena nakon pet godina, pa je elektroprivreda Srbije do kraja 1979. osnažena s još četiri bloka od 308,5 MW, a TENT A dostigao snagu najvećeg energetskog objekta u zemlji. Ugrađena oprema bila je poslednja reč tehnike. Visokostručni kadar za rad na njoj pristigao je iz drugih elektrana, ali je uporedo obučavan, i to intenzivno, veliki broj mladih stručnjaka. Tako, ova termoelektrana je danas i značajan kadrovski rasadnik u oblasti termoenergetike.

  А1А2А3А4А5А6
Snaga bloka MW 210 210 329 308,5 340 347,5
Nominalni kapacitet kotla t/h 650 650 920 920 920 973,7
Količina međupregrejane pare t/h 570 570 810 810 810 881
Temperatura napojne vode °C 240 240 248 248 248 251,2
Pritisak sv pare na izlazu iz kotla bar 140 140 182 182 182 182
Temperatura sv pare na izlazu iz kotla °C 540±5 540±5 543±5 543±5 543±5 543±5
Pritisak u kondenzatoru bar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,054
Donja toplotna moć uglja kЈ/kg 6700 6700 6700 6700 6700 6700
Potrošnja uglja t/h 350 350 440 440 440 490

 

TENT A lokacija