Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Dva periodična šestomesečna servisa stabilnog sistema za signalizaciju i dojavu požara i stabilnog DRENŽER sistema za automatsko gašenje požara vodom na kosom mostu T3, vanredne interv. na oba PP sistema i rezervni delovi za iste - TENT B