Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo A

Naziv javne nabavke: Aluminijum sulfat - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1975/2017(2043/2017)
 • Opis javne nabavke: Aluminijum sulfat - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Analiza vode u akreditovanim laboratorijama Tent

 • Datum kreiranja: petak, 01 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0697/2017 (1920/2017)
 • Opis javne nabavke: Analiza vode u akreditovanim laboratorijama Tent

Naziv javne nabavke: Analizator vibracija

 • Datum kreiranja: sreda, 06 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 29 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1345/2017(2099/2017)
 • Opis javne nabavke: Analizator vibracija

Naziv javne nabavke: APC RBC 44 baterijski kompleti za UPS, APC RBC 48 baterijski kompleti za UPS, PLC bekap baterije – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 27 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 januar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0924/2017, 3000/0925/2017, 3000/0926/2017 (1009/2017)
 • Opis javne nabavke: APC RBC 44 baterijski kompleti za UPS, APC RBC 48 baterijski kompleti za UPS, PLC bekap baterije – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Ažuriranje izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za TENT A.

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1428/2017 (1272/2017)
 • Opis javne nabavke: Ažuriranje izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za TENT A.

Naziv javne nabavke: Aku – baterije za lokomotive

 • Datum kreiranja: utorak, 26 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 26 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0413/2017 (NN 345/2017)
 • Opis javne nabavke: Aku – baterije za lokomotive
Preuzmi: Poziv za podnosenje ponuda otvoreni postupak nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).doc
Preuzmi: Konkursna dokumentacija otvoreni postupak nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.1 nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).docx
Preuzmi: Prva Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.2 nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).docx
Preuzmi: Druga Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.3 nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017) - Copy.docx
Preuzmi: Treca Izmena konkursne dokumentacije u otvorenom postupku nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2 - Copy.docx
Preuzmi: 2 Obavestenje o produzenju roka nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja br.4 nabavke dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugovora u otvorenom postupku nabavke dobara Aku baterije za lokomotive JN 300004132017 (3452017)2017).pdf
Preuzmi: Obavestenje o zakljucenom ugov.u otvor.post.nabav.dobara Aku-baterije za lokomotive JN 3000-0413-2017 (345-2017).doc

Naziv javne nabavke: Angažovanje autodizalice – TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 oktobar 2017
 • Datum ažuriranja: 21 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 1236/2017 - 3000/0605/2017
 • Opis javne nabavke: Angažovanje autodizalice – TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Akumulatorska udarna bušilica - odvijač (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 23 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 18 decembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0318/2017 (619/2017)
 • Opis javne nabavke: Akumulatorska udarna bušilica - odvijač (TENT B)

Naziv javne nabavke: Atestiranje boca za tečni hlor- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: sreda, 20 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 13 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/0646/2017 (782/2017)
 • Opis javne nabavke: Atestiranje boca za tečni hlor- TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Atestiranje viljuškara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 septembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 novembar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1690/2017 (285/2017)
 • Opis javne nabavke: Atestiranje viljuškara

Naziv javne nabavke: Adaptacija tehničke arhive u kancelariski prostor i opremanje TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 31 oktobar 2017
 • Broj javne nabavke: 3000/1749/2017(1183/2017)
 • Opis javne nabavke: Adaptacija tehničke arhive u kancelariski prostor i opremanje TENT A