Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo H

Naziv javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

 • Datum kreiranja: sreda, 05 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2020
 • Broj javne nabavke: 2589/2018(3000/0437/2018)
 • Opis javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

Naziv javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2808/2018 (3000/1720/2018)
 • Opis javne nabavke: Hemijsko čišćenje namotaja statora generatora CUPROPLEX metodom na bloku A5, TENT- A

Naziv javne nabavke: Hladnjaci vodonika generatora TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 13 jun 2018
 • Datum ažuriranja: 28 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0306/2018 (307/2018)
 • Opis javne nabavke: Hladnjaci vodonika generatora TENT A

Naziv javne nabavke: Hidroulična presa za obradu bakarnih i aluminijumskih šina za naponski nivo 6kV - - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 20 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2100/2018 (JN/3000/0669/2018)
 • Opis javne nabavke: Hidroulična presa za obradu bakarnih i aluminijumskih šina za naponski nivo 6kV - - TEM

Naziv javne nabavke: Hemijsko ispiranje spirala VC pumpe - TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 23 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 12 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1752/2018 (JN/3000/1110/2018)
 • Opis javne nabavke: Hemijsko ispiranje spirala VC pumpe - TENT B

Naziv javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

 • Datum kreiranja: utorak, 16 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 03 decembar 2018
 • Broj javne nabavke: 1209/2018 (3000/0437/2018)
 • Opis javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

Naziv javne nabavke: Hamburški lukovi, redukcije, armatura za vodovod - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 04 septembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 novembar 2018
 • Broj javne nabavke: 485/2018 (3000/0335/2018)
 • Opis javne nabavke: Hamburški lukovi, redukcije, armatura za vodovod - TENT

Naziv javne nabavke: Hidrosetva na deponiji pepela TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 avgust 2017
 • Datum ažuriranja: 24 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1427/2017(405/2017)
 • Opis javne nabavke: Hidrosetva na deponiji pepela TENT A

Naziv javne nabavke: Hidroizolaterski radovi

 • Datum kreiranja: utorak, 17 jul 2018
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 8/2018
 • Opis javne nabavke: Hidroizolaterski radovi

Naziv javne nabavke: Hemikalije za G1 i U1 postrojenja za preradu otpadnih voda TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 jul 2018
 • Datum ažuriranja: 23 avgust 2018
 • Broj javne nabavke: 91_1
 • Opis javne nabavke: Hemikalije za G1 i U1 postrojenja za preradu otpadnih voda TENT-A