Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za DCS sistem upravljanja blokova i opšte grupe – TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 27 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 01 jul 2020
 • Broj javne nabavke: 266/2018 (3000/1350/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada simulatora tehnološkog procesa i trenažera za DCS sistem upravljanja blokova i opšte grupe – TENT B

Naziv javne nabavke: Izrada, isporuka i zamena sistema za nošenje kablova na kopaču dopreme uglja D1 - TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 29 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3273/2018 (3000/1762/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada, isporuka i zamena sistema za nošenje kablova na kopaču dopreme uglja D1 - TENT-A

Naziv javne nabavke: Instalacioni materijali elektro oprema NN i SN za ZP i postrojenja u GPO TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (259/2019) 3000/0274/2019
 • Opis javne nabavke: Instalacioni materijali elektro oprema NN i SN za ZP i postrojenja u GPO TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 24 maj 2019
 • Broj javne nabavke: (2286/2018) 3000/1021/2018
 • Opis javne nabavke: Izrada elaborata o stanju spoljnih poveznih cevovoda kotlova A3, A4 i A5 i dostavljanje mišljenja i preporuka za potrebne zahvate za pouzdan i siguran rad postrojenja TENT-A

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1891
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije i izvođenje radova radi utvrđivanja, razvrstavanja i overe rezervi podzemnih voda na izvorištu ogranak TENT

Naziv javne nabavke: Izmena algoritma vođenja sistema zaptivanja R3V-a K6

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 90/2019-3000/0647/2019
 • Opis javne nabavke: Izmena algoritma vođenja sistema zaptivanja R3V-a K6

Naziv javne nabavke: Ispitivanje stanja metala i sanacija metodama bez razaranja (bubanj, parovodi, cevovodi i komore)

 • Datum kreiranja: petak, 01 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2547/2018 (3000/1733/2018)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje stanja metala i sanacija metodama bez razaranja (bubanj, parovodi, cevovodi i komore)

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0416/2018 (1359/2018)
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD- 1359.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 2.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roku 2.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 8.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 3.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 9.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 11.docx
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjnja 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 13.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 4.doc
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 5.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 15.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 6.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 16.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 17.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacije 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 18.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 7.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 7.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 19.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 8.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 8.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 20.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacija 9.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 21.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 10.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 10.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 22.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 11.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 11.doc
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjenja 23.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 24.docx
Preuzmi: Одлука о додели уговора 1359-2018.pdf

Naziv javne nabavke: Izrada i zamena TEKAPORA - 2 kom. TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 26 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3351/2018 (3000/1586/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada i zamena TEKAPORA - 2 kom. TENT B

Naziv javne nabavke: Izrada pripreme uzoraka za merenje pH i O2 u pomoćnoj kotlarnici

 • Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 07 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2471/2018 (JN/3000/1333/2018)
 • Opis javne nabavke: Izrada pripreme uzoraka za merenje pH i O2 u pomoćnoj kotlarnici