Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo E

Naziv javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0339/2018 (2020/2018)
 • Opis javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

Naziv javne nabavke: Elektro održavanje restorana i rashladne opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 26 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 1836/2018 (3000/0093/2018)
 • Opis javne nabavke: Elektro održavanje restorana i rashladne opreme

Naziv javne nabavke: Etaloniranje rezervoara mazuta - TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 28 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 09 april 2019
 • Broj javne nabavke: 1598/2018(3000/0997/2018)
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje rezervoara mazuta - TENT-A

Naziv javne nabavke: Elektronske komponente i montažni materijal, TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 21 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0565/2018 (1779/2018)
 • Opis javne nabavke: Elektronske komponente i montažni materijal, TENT-A

Naziv javne nabavke: Elektromotori za potrebe pogona - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 17 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 1439/2018 (JN/3000/0421/2018)
 • Opis javne nabavke: Elektromotori za potrebe pogona - TEM

Naziv javne nabavke: Elektronski uređaji: Izvori napajanja, signalizatori, regulatori, komunikaciona oprema TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 16 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 14 februar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0175/2018(1364/2018)
 • Opis javne nabavke: Elektronski uređaji: Izvori napajanja, signalizatori, regulatori, komunikaciona oprema TENT-A

Naziv javne nabavke: Elementi hidrauličkih instalacija TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 02 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0199/2018 (1426/2018)
 • Opis javne nabavke: Elementi hidrauličkih instalacija TENT-A

Naziv javne nabavke: Energetske cevi za kablove za strug RA 45

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1612/2018 (3000/1563/2018)
 • Opis javne nabavke: Energetske cevi za kablove za strug RA 45

Naziv javne nabavke: Elementi malih odbojnika i krute rude

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 29 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1765/2018 (3000/1742/2018)
 • Opis javne nabavke: Elementi malih odbojnika i krute rude

Naziv javne nabavke: Etaloniranje merne opreme - TEM

 • Datum kreiranja: petak, 26 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 28 januar 2019
 • Broj javne nabavke: 1183/2018 (JN/3000/1079/2018)
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje merne opreme - TEM

Naziv javne nabavke: Etaloniranje i popravka uređaja za termotehnička merenja

 • Datum kreiranja: sreda, 08 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 03 oktobar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1088/2018 (226/2018)
 • Opis javne nabavke: Etaloniranje i popravka uređaja za termotehnička merenja