Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo S

Naziv javne nabavke: Sanacija vatrostalnih ozida u remontu blokova B1 i B2 TENT B

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 05 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 jun 2019
 • Broj javne nabavke: 1012/2018 (3000/1589/2018)
 • Opis javne nabavke: Sanacija vatrostalnih ozida u remontu blokova B1 i B2 TENT B

Naziv javne nabavke: Sanacija dimnjaka 2 u TE “Kolubara”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 31/2019-3000/0920/2019
 • Opis javne nabavke: Sanacija dimnjaka 2 u TE “Kolubara”

Naziv javne nabavke: Servis i reatestacija regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme, ispitivanje instalacija N2. TE “Kolubara A”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 36/2019-3000/0517/2019
 • Opis javne nabavke: Servis i reatestacija regulatora pritiska u laboratoriji akreditovane firme, ispitivanje instalacija N2. TE “Kolubara A”

Naziv javne nabavke: Servis kompresora- TE “ Kolubara”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 151/2019-3000/0567/2019
 • Opis javne nabavke: Servis kompresora- TE “ Kolubara”

Naziv javne nabavke: Servis pumpnog automata sa opremom TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 13 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0849/2019(123/2019)
 • Opis javne nabavke: Servis pumpnog automata sa opremom TENT-A

Naziv javne nabavke: Servis i popravka interfonskog sistema

 • Datum kreiranja: sreda, 16 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2375/2018 (JN/3000/0870/2018)
 • Opis javne nabavke: Servis i popravka interfonskog sistema

Naziv javne nabavke: Sanacija oštećenih površina istovarnih bunkera i levka polarnog stuba

 • Datum kreiranja: utorak, 26 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2477/2018(JN/3000/1186/2018)
 • Opis javne nabavke: Sanacija oštećenih površina istovarnih bunkera i levka polarnog stuba

Naziv javne nabavke: Servisiranje i etaloniranje spektrofotometra TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 04 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 30 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2854/2018(3000/1072/2018)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje i etaloniranje spektrofotometra TENT

Naziv javne nabavke: Servisiranje laboratorijskih vaga - TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 23 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2482/2018 (JN/3000/1031/2018)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje laboratorijskih vaga - TENT

Naziv javne nabavke: Servisiranje klima uređaja u split izvedbi u pogonu i uređaja klimatizacije uzoraka dimnih gasova u pogonu - TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 08 april 2019
 • Datum ažuriranja: 22 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0806/2018(2684/2018)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje klima uređaja u split izvedbi u pogonu i uređaja klimatizacije uzoraka dimnih gasova u pogonu - TENT