Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo K

Naziv javne nabavke: Kablovi - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 29 jul 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0409/2018 (2136/2018)
 • Opis javne nabavke: Kablovi - TENT

Naziv javne nabavke: Krila za rashladne kule turbine 3- TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 22 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0521/2018/3073/2018
 • Opis javne nabavke: Krila za rashladne kule turbine 3- TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Kontrolni pregled opreme u Ex izvedbi - TE “Kolubara”

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 149/2019-3000/0806/2019
 • Opis javne nabavke: Kontrolni pregled opreme u Ex izvedbi - TE “Kolubara”

Naziv javne nabavke: Kontrola kvaliteta vazduha u okolini TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava

 • Datum kreiranja: utorak, 26 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 30 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3223/2018(3000/1018/2018)
 • Opis javne nabavke: Kontrola kvaliteta vazduha u okolini TENT A, TENT B, TE Kolubara i TE Morava

Naziv javne nabavke: Konsultantske usluge za usaglašavanje IMS sa zahtevima standarda ISO 45001

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 19 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2064/2018 (3000/1750/2018)
 • Opis javne nabavke: Konsultantske usluge za usaglašavanje IMS sa zahtevima standarda ISO 45001

Naziv javne nabavke: Kablovi

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 18 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1352/2018 (2811/2018)
 • Opis javne nabavke: Kablovi

Naziv javne nabavke: Kablovski pribor - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 april 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0410/2018 (2135/2018)
 • Opis javne nabavke: Kablovski pribor - TENT
Preuzmi: Poziv_za_podnosenje_ponuda_2135_2018..docx
Preuzmi: KD DOBRA OTVORENI POSTUPAK 2135-2018 kablovski pribor 29.11.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0410-2018-2135-2018..docx
Preuzmi: IZMENE~1.DOC
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0410-2018-2135-2018 br. 2.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0410-2018-2135-2018 br. 3.docx
Preuzmi: IZMENE~2.DOC
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0410-2018-2135-2018 br. 4.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0410-2018-2135-2018 br.5.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3000-0410-2018-2135-2018 br.6.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3000-0410-2018-2135-2018 br.7.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3000-0410-2018-2135-2018 br.8..docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3000-0410-2018-2135-2018 br.9.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja 3000-0410-2018-2135-2018 br.10.docx
Preuzmi: izmene konkursne dokumentacije JN 2135-2018 br. (2).docx
Preuzmi: izmene JN 2135-2018 br. -.docx
Preuzmi: obavestenje o produenju roka za dostavu ponude 2135-2018.docx
Preuzmi: obavestenje o produenju roka za dostavu ponude br 2 2135-2018.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0409-2018-2135 br 11.docx
Preuzmi: izmene JN 2135-2018 br 5.docx
Preuzmi: x7. Dodatne informacije i pojasnjenja3000-0409-2018-2135 br 12.docx
Preuzmi: xizmene JN 2135-2018 br 6.docx
Preuzmi: xobavestenje o produenju roka za dostavu ponude 2135-2018.docx
Preuzmi: Odluka o dodeli ugoovra.pdf
Preuzmi: obavestenje o zaključeom ugovoru 2135-2018.doc

Naziv javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova u remontima - TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1681/2018 (2032/2018
 • Opis javne nabavke: Kontrola ovešenja na parovodnim linijama blokova u remontima - TENT

Naziv javne nabavke: Kompenzatori za rashladu,toplifikaciju i ostale delove turbo postrojenja Tent A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 22 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0286/2018(1342/2018)
 • Opis javne nabavke: Kompenzatori za rashladu,toplifikaciju i ostale delove turbo postrojenja Tent A

Naziv javne nabavke: Kompresor - TEM

 • Datum kreiranja: četvrtak, 20 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 15 mart 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0544/2018 2208/2018
 • Opis javne nabavke: Kompresor - TEM