Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo M

Naziv javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)
 • Opis javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

Naziv javne nabavke: Materijal za centralno grejanje i ventilaciju - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 22 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0537/2018 (1908/2018)
 • Opis javne nabavke: Materijal za centralno grejanje i ventilaciju - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Metalizacija dela isparivača u zoni trihtera na bloku A6 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 18 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1215/2018 (1842/2018)
 • Opis javne nabavke: Metalizacija dela isparivača u zoni trihtera na bloku A6 TENT-A

Naziv javne nabavke: Mehanizam za dihtovanje recikanala bloka A5 TENT- A

 • Datum kreiranja: petak, 11 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 10 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1706/2018 (2017/2018)
 • Opis javne nabavke: Mehanizam za dihtovanje recikanala bloka A5 TENT- A

Naziv javne nabavke: Mlinski delovi- trapezi A,B,C i udarne ploče - Tent A

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 10 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0230/2018(1864/2018)
 • Opis javne nabavke: Mlinski delovi- trapezi A,B,C i udarne ploče - Tent A

Naziv javne nabavke: Montažni materijal za armaturu - TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0123/2018 (1344/2018)
 • Opis javne nabavke: Montažni materijal za armaturu - TENT A

Naziv javne nabavke: Membrane za regulacione ventile TENT-A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 28 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2246
 • Opis javne nabavke: Membrane za regulacione ventile TENT-A

Naziv javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona, lokalni indikatori, prenosni merni uređaji struje TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 22 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0081/2019(64/2019)
 • Opis javne nabavke: Merni pretvarači struje i napona, lokalni indikatori, prenosni merni uređaji struje TENT-A

Naziv javne nabavke: Merači protoka sirove vode - TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1761/2018 (3267/2018)
 • Opis javne nabavke: Merači protoka sirove vode - TENT-A

Naziv javne nabavke: Mašinska regulacija koloseka i skretnica

 • Datum kreiranja: četvrtak, 10 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 13 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0916/2018 (254/2018)
 • Opis javne nabavke: Mašinska regulacija koloseka i skretnica