Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

 • Datum kreiranja: četvrtak, 31 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 21 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2317/2018 (ЈН/3000/0112/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka opreme za merenje pritiska i temperature

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih delova i servis bajpas stanice TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 09 april 2019
 • Datum ažuriranja: 16 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 147/2019 - 3000/0342/2019
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih delova i servis bajpas stanice TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih masenih merila protoka mazuta za blokove B1 i B2

 • Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2676/2018 (3000/1717/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih masenih merila protoka mazuta za blokove B1 i B2

Naziv javne nabavke: Nabavka vaga na dopremi uglja TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1357/2018 (3201/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka vaga na dopremi uglja TENT A

Naziv javne nabavke: Nalivanje ležajeva turbinskog postrojenja TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 13 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2607/2018 (3000/0982/2018)
 • Opis javne nabavke: Nalivanje ležajeva turbinskog postrojenja TENT-A

Naziv javne nabavke: Nivostati,sonde,merno regulaciona oprema razna TENT-A“

 • Datum kreiranja: četvrtak, 15 jun 2017
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0771/2017 (348/2017)
 • Opis javne nabavke: Nivostati,sonde,merno regulaciona oprema razna TENT-A“

Naziv javne nabavke: Natrijum Hidroksid/Lužina - TENT

 • Datum kreiranja: petak, 22 februar 2019
 • Datum ažuriranja: 30 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2673/2018 ( 3000/0438/2018)
 • Opis javne nabavke: Natrijum Hidroksid/Lužina - TENT

Naziv javne nabavke: Nabavka i održavanje ostalog softvera

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 25 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2617
 • Opis javne nabavke: Nabavka i održavanje ostalog softvera