Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara - Alati D-A/13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ D-A-13

 • Datum kreiranja: sreda, 09 april 2014
 • Datum ažuriranja: 09 april 2014
 • Broj javne nabavke: D-A-13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BROJ D-A-13

Naziv javne nabavke: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava - JN br. D-A-13

 • Datum kreiranja: utorak, 11 mart 2014
 • Datum ažuriranja: 11 mart 2014
 • Broj javne nabavke: D-A-13
 • Opis javne nabavke: Obavestenje o podnetom zahtevu za zastitu prava - JN br. D-A-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: ALATI Izmena konkursne dokumentacije

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 16 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 16 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-A-13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: ALATI Izmena konkursne dokumentacije

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: ALATI

 • Datum kreiranja: sreda, 27 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: D-A-13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za javnu nabavku dobara: ALATI