Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Creva za vodonik

 • Datum kreiranja: sreda, 06 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 03 februar 2014
 • Broj javne nabavke: 1768/2013
 • Opis javne nabavke: Creva za vodonik

Naziv javne nabavke: Elektromotori

 • Datum kreiranja: petak, 10 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2187/2013
 • Opis javne nabavke: Elektromotori

Naziv javne nabavke: Plastične kese za ugljeni prah

 • Datum kreiranja: sreda, 20 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2089/2013
 • Opis javne nabavke: Plastične kese za ugljeni prah

Naziv javne nabavke: Freon

 • Datum kreiranja: sreda, 13 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 31 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1958/2013
 • Opis javne nabavke: Freon

Naziv javne nabavke: Bubanj pritezni

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2240/2013
 • Opis javne nabavke: Bubanj pritezni

Naziv javne nabavke: Crevo

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2009/2013
 • Opis javne nabavke: Crevo

Naziv javne nabavke: Nabavka vizit karti

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2033/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka vizit karti

Naziv javne nabavke: Hidraulični set za sabijanje paketa opruga na mlinovima

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2113/2013
 • Opis javne nabavke: Hidraulični set za sabijanje paketa opruga na mlinovima

Naziv javne nabavke: Kreč hidratisani

 • Datum kreiranja: petak, 01 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2050/2013
 • Opis javne nabavke: Kreč hidratisani

Naziv javne nabavke: Dobra za potrebe MRU grupacije u svakodnevnom procesu održavanja raznorodno instaliranih sistema upravljanja i regulacije u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: petak, 18 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 1757/2013
 • Opis javne nabavke: Dobra za potrebe MRU grupacije u svakodnevnom procesu održavanja raznorodno instaliranih sistema upravljanja i regulacije u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka blok transformatora - trofazni, uljni, hermetički zaptiven, stubni 235/15 kV, 400 MVA

 • Datum kreiranja: četvrtak, 30 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 30 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 123/2014
 • Opis javne nabavke: Nabavka blok transformatora - trofazni, uljni, hermetički zaptiven, stubni 235/15 kV, 400 MVA

Naziv javne nabavke: Pužno kolo i vratilo

 • Datum kreiranja: utorak, 28 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 28 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2194/2013
 • Opis javne nabavke: Pužno kolo i vratilo

Naziv javne nabavke: Nabavka dobara, Klima uređaj 34 BTU (sa ugradnjom)

 • Datum kreiranja: utorak, 21 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 27 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 2278/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka dobara, Klima uređaj 34 BTU (sa ugradnjom)

Naziv javne nabavke: Kondenzatori pare

 • Datum kreiranja: petak, 24 januar 2014
 • Datum ažuriranja: 24 januar 2014
 • Broj javne nabavke: 136-137/2014
 • Opis javne nabavke: Kondenzatori pare