Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Загрејачи регенеративног система НП, цевни сноп ЗНП5-ТЕ Колубара

 • Datum kreiranja: petak, 19 april 2019
 • Datum ažuriranja: 14 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0346/2019(275/2019)
 • Opis javne nabavke: Загрејачи регенеративног система НП, цевни сноп ЗНП5-ТЕ Колубара

Naziv javne nabavke: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 april 2019
 • Datum ažuriranja: 10 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 43/2019 (3000/0097/2019)
 • Opis javne nabavke: Набавка крајњих прекидача и микропрекидача за вентиле и клапне

Naziv javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0416/2018 (1359/2018)
 • Opis javne nabavke: Instalacioni i izolacioni materijal – TENT
Preuzmi: 5. Poziv za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: KD- 1359.docx
Preuzmi: 7. Dodatne informacije i pojasnjenja.docx
Preuzmi: 8. Izmena konkursne dokumentacije.docx
Preuzmi: 9.Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 2.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 2.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roku 2.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 4.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 7.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 8.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 3.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 9.docx
Preuzmi: Izmene konkursne dokumentacije 4.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 3.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 10.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 11.docx
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjnja 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 13.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 14.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 4.doc
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 5.doc
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 5.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 15.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 6.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 16.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 17.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacije 6.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 18.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 7.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 7.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 19.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 8.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 8.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 20.docx
Preuzmi: Izmena konkursna dokumentacija 9.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjnja 21.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 10.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 10.doc
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 22.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 11.docx
Preuzmi: Obavestenje o produzenju roka 11.doc
Preuzmi: Dodatna informacije i pojasnjenja 23.docx
Preuzmi: Izmena konkursne dokumentacije 12.docx
Preuzmi: Dodatne informacije i pojasnjenja 24.docx
Preuzmi: Одлука о додели уговора 1359-2018.pdf

Naziv javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 1901/2018 (ЈН/3000/0133/2018)
 • Opis javne nabavke: Merno – regulaciona oprema- TEM

Naziv javne nabavke: Pljosnati čelik 70x12

 • Datum kreiranja: petak, 04 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0307/2018 (2156/2018)
 • Opis javne nabavke: Pljosnati čelik 70x12

Naziv javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

 • Datum kreiranja: sreda, 09 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0339/2018 (2020/2018)
 • Opis javne nabavke: Elementi za vezu (vijci, navrtke, podloške)TENT

Naziv javne nabavke: Prekidač VD4 6kV - TEM

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 25 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 09 maj 2019
 • Broj javne nabavke: JN/3000/1124/2019 132/2019
 • Opis javne nabavke: Prekidač VD4 6kV - TEM

Naziv javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom

 • Datum kreiranja: četvrtak, 27 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 2418/2018 (3000/0258/2018)
 • Opis javne nabavke: Delovi dobijeni mašinskom obradom

Naziv javne nabavke: Armirana betonska kanalizaciona cev TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 22 mart 2019
 • Datum ažuriranja: 08 maj 2019
 • Broj javne nabavke: 127/2019 (3000/0415/2019)
 • Opis javne nabavke: Armirana betonska kanalizaciona cev TENT-A