Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka radova

Naziv javne nabavke: Popravka dimnjaka TENT A - u 2018g, TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 23 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0735/2017 (1614/2017)
 • Opis javne nabavke: Popravka dimnjaka TENT A - u 2018g, TENT-A

Naziv javne nabavke: Građevinsko zanatski radovi u kapitalnom remontu A4 TENT A

 • Datum kreiranja: utorak, 19 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0722/2017 (410/2017)
 • Opis javne nabavke: Građevinsko zanatski radovi u kapitalnom remontu A4 TENT A

Naziv javne nabavke: Zemljani, betonski, armirački, zidarski, tesarski, podopolagački, staklorezački, vodoinstalaterski i drugi građevinsko-zanatski radovi u 2018g, TENT-A

 • Datum kreiranja: petak, 05 januar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1745/2017 (1612/2017)
 • Opis javne nabavke: Zemljani, betonski, armirački, zidarski, tesarski, podopolagački, staklorezački, vodoinstalaterski i drugi građevinsko-zanatski radovi u 2018g, TENT-A

Naziv javne nabavke: Popravka vatrostalnog i termoizolacionog ozida u kotlovima TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 11 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 19 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 1153/2017-3000/1746/2017
 • Opis javne nabavke: Popravka vatrostalnog i termoizolacionog ozida u kotlovima TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Izrada pijezometara na kasetama 2 i 3 deponije pepela TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 08 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 06 mart 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1567/2017(1970/2017)
 • Opis javne nabavke: Izrada pijezometara na kasetama 2 i 3 deponije pepela TENT A

Naziv javne nabavke: Keramičarski radovi

 • Datum kreiranja: utorak, 12 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 22 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/0114/2017 (1411/2017)
 • Opis javne nabavke: Keramičarski radovi

Naziv javne nabavke: Regeneracija bunara na deponiji pepela TENT-A (kaseta 3 i delom kaseta 2)

 • Datum kreiranja: utorak, 12 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 05 februar 2018
 • Broj javne nabavke: 3000/1561/2017 (1348/2017)
 • Opis javne nabavke: Regeneracija bunara na deponiji pepela TENT-A (kaseta 3 i delom kaseta 2)