Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Usluge Elektro Održavanja U-EO/13

Naziv javne nabavke: Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije U-EO-13

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 16 januar 2014
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije U-EO-13

Naziv javne nabavke: Obaveštenje o obustavi postupka U-EO-13

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 30 decembar 2013
 • Datum ažuriranja: 30 decembar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO-13
 • Opis javne nabavke: Obaveštenje o obustavi postupka U-EO-13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 - Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 23 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak: Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 - Elektro održavanje opreme

Naziv javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: utorak, 08 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO/13
 • Opis javne nabavke: Izmena konkursne dokumentacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem prijave za javnu nabavku broj U-EO-13 Elektro održavanje opreme

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku usluga: Poziv za podnošenje prijava - Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 01 oktobar 2013
 • Broj javne nabavke: U-ЕО/13
 • Opis javne nabavke: Kvalifikacioni postupak U-EO/13

Naziv javne nabavke: Kvalifikacioni postupak za nabavku usluga: Prethodno obaveštenje - Elektro održavanje opreme

 • Datum kreiranja: sreda, 17 april 2013
 • Datum ažuriranja: 27 septembar 2013
 • Broj javne nabavke: U-EO-13
 • Opis javne nabavke: Održavanje VN rasklopne i merne opreme i sabirnica (110 , 35 i 25 kV ), održavanje generatora , održavanje i adaptacija 6 kV postrojenja, kablova, oklopljenih sabirnica i šinskih veza , održavanje i adaptacija 0,4 kV postrojenja ...