Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka dobara

Naziv javne nabavke: Rasvetna oprema i električne svetiljke

 • Datum kreiranja: petak, 01 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 26 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1998/2013
 • Opis javne nabavke: Rasvetna oprema i električne svetiljke

Naziv javne nabavke: Nabavka aparata za varenje

 • Datum kreiranja: utorak, 10 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 25 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1595/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka aparata za varenje

Naziv javne nabavke: Radno kolo pumpe BP 300 "Jastrebac" (TENT B)

 • Datum kreiranja: sreda, 04 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1619/2013
 • Opis javne nabavke: Radno kolo pumpe BP 300 "Jastrebac" (TENT B)

Naziv javne nabavke: Moduli

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 22 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1812/2013
 • Opis javne nabavke: Moduli

Naziv javne nabavke: Regulator pritiska

 • Datum kreiranja: utorak, 05 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 21 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1892/2013
 • Opis javne nabavke: Regulator pritiska

Naziv javne nabavke: Gorivo za motorna vozila (evidencionim karticama)

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 09 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1736/2013
 • Opis javne nabavke: Gorivo za motorna vozila (evidencionim karticama)

Naziv javne nabavke: Ventili za regulaciju procesa

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 novembar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1876/2013
 • Opis javne nabavke: Ventili za regulaciju procesa

Naziv javne nabavke: Nabavka punjača, starter akumulatora 12-24 V

 • Datum kreiranja: utorak, 24 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 18 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1863/2013
 • Opis javne nabavke: Nabavka punjača, starter akumulatora 12-24 V

Naziv javne nabavke: Ustavljač povratni

 • Datum kreiranja: petak, 09 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1441/2013
 • Opis javne nabavke: Ustavljač povratni

Naziv javne nabavke: Senzor broja obrtaja za sistem WOODWARD

 • Datum kreiranja: četvrtak, 12 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1730/2013
 • Opis javne nabavke: Senzor broja obrtaja za sistem WOODWARD

Naziv javne nabavke: Merna oprema i kalibratori

 • Datum kreiranja: utorak, 03 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1711/2013
 • Opis javne nabavke: Merna oprema i kalibratori

Naziv javne nabavke: Pneumatici za putnička i teretna vozila

 • Datum kreiranja: četvrtak, 17 oktobar 2013
 • Datum ažuriranja: 15 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1770/2013
 • Opis javne nabavke: Pneumatici za putnička i teretna vozila

Naziv javne nabavke: Centrifugalna pumpa sa elektromotorom za grejanje

 • Datum kreiranja: petak, 23 avgust 2013
 • Datum ažuriranja: 13 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1693/2013
 • Opis javne nabavke: Centrifugalna pumpa sa elektromotorom za grejanje

Naziv javne nabavke: Armatura za centralno grejanje

 • Datum kreiranja: utorak, 03 septembar 2013
 • Datum ažuriranja: 12 novembar 2013
 • Broj javne nabavke: 1650/2013
 • Opis javne nabavke: Armatura za centralno grejanje