Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Naziv javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

 • Datum kreiranja: sreda, 05 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2020
 • Broj javne nabavke: 2589/2018(3000/0437/2018)
 • Opis javne nabavke: Hlorovodonična kiselina

Naziv javne nabavke: Usluge održavanja i servisiranja buldozera – TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 13 februar 2020
 • Broj javne nabavke: JN/3000/0939/2018 (1286/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge održavanja i servisiranja buldozera – TENT-A

Naziv javne nabavke: „Zamena dela toplog saća rotacionog zagrejača vazduha bloka A3 TENT-A“

 • Datum kreiranja: petak, 23 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 10 februar 2020
 • Broj javne nabavke: 3000/1207/2018 (1730/2018)
 • Opis javne nabavke: „Zamena dela toplog saća rotacionog zagrejača vazduha bloka A3 TENT-A“

Naziv javne nabavke: Usluga na izmeštanju bloka transformatora A6 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 25 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2019
 • Broj javne nabavke: (754/2018) 3000/1695/2018
 • Opis javne nabavke: Usluga na izmeštanju bloka transformatora A6 TENT-A

Naziv javne nabavke: Uvođenje sistema komunikacije električnih zaštita sa SCADA sistemom Opšta grupa - Dispečing TENT - A

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 06 avgust 2018
 • Datum ažuriranja: 27 decembar 2019
 • Broj javne nabavke: 589
 • Opis javne nabavke: Uvođenje sistema komunikacije električnih zaštita sa SCADA sistemom Opšta grupa - Dispečing TENT - A

Naziv javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

 • Datum kreiranja: utorak, 16 oktobar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 novembar 2019
 • Broj javne nabavke: 1019/2018 (3000/1559/2018)
 • Opis javne nabavke: Zamena dela recikanala sa dihtovanjem bloka A3 TENT-A

Naziv javne nabavke: Usluga prevoza goriva drumskim transportnim sredstvima - TENT

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 19 septembar 2019
 • Broj javne nabavke: 2178/2018 (3000/1092/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluga prevoza goriva drumskim transportnim sredstvima - TENT

Naziv javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 14 decembar 2017
 • Datum ažuriranja: 16 septembar 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1449/2017 (2005/2017)
 • Opis javne nabavke: Zamena cevnih lukova i dela pravih cevi prestrujnih parovoda pregrejča na blokovima A1 i A2 TENT-A

Naziv javne nabavke: „Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bloka A1-A6 TENT A“

 • Datum kreiranja: utorak, 04 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 09 septembar 2019
 • Broj javne nabavke: 1356/2018(3000/0726/2018)
 • Opis javne nabavke: „Izrada i ugradnja cevovoda i ovešenja u mašinskoj hali bloka A1-A6 TENT A“

Naziv javne nabavke: Usluge čišćenja zamazućenih i zauljenih površina i rezervoara mazuta R2 – TENT

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 26 novembar 2018
 • Datum ažuriranja: 04 septembar 2019
 • Broj javne nabavke: 1644/2018 (JN 3000/1096/2018)
 • Opis javne nabavke: Usluge čišćenja zamazućenih i zauljenih površina i rezervoara mazuta R2 – TENT