Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavka usluga

Naziv javne nabavke: Remont električnih lokomotiva 443

 • Datum kreiranja: petak, 22 april 2016
 • Datum ažuriranja: 10 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 619
 • Opis javne nabavke: Remont električnih lokomotiva 443

Naziv javne nabavke: Čišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjaka

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 18 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 05 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1135/2016 (1338/2016)
 • Opis javne nabavke: Čišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjaka

Naziv javne nabavke: Usluge remontnog održavanja pirometara na bloku B1 i B2 (TENT B)

 • Datum kreiranja: petak, 03 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 26 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0719/2016 (334/2016)
 • Opis javne nabavke: Usluge remontnog održavanja pirometara na bloku B1 i B2 (TENT B)

Naziv javne nabavke: Ostale medicinske usluge za zaposlene

 • Datum kreiranja: četvrtak, 16 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 22 jul 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1681/2016 (1050/2016)
 • Opis javne nabavke: Ostale medicinske usluge za zaposlene

Naziv javne nabavke: Servisiranje elektronskih vaga na traci T3 i T3.1

 • Datum kreiranja: četvrtak, 28 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 06 april 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1921/2015 (102575/2015)
 • Opis javne nabavke: Servisiranje elektronskih vaga na traci T3 i T3.1

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje: Smanjenje buke u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 21 januar 2016
 • Datum ažuriranja: 02 mart 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0999/2015 (102484/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta za izvođenje: Smanjenje buke u TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka softvera za potrebe geodezije

 • Datum kreiranja: sreda, 23 decembar 2015
 • Datum ažuriranja: 25 januar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000-1250-2015 (102120-2015)
 • Opis javne nabavke: Nabavka softvera za potrebe geodezije

Naziv javne nabavke: Obuke iz oblasti BZR i ZOP

 • Datum kreiranja: petak, 19 jun 2015
 • Datum ažuriranja: 18 decembar 2015
 • Broj javne nabavke: 100873/2015
 • Opis javne nabavke: Obuke iz oblasti BZR i ZOP

Naziv javne nabavke: Godišnji pregled Propan Butan stanice

 • Datum kreiranja: sreda, 25 mart 2015
 • Datum ažuriranja: 27 maj 2015
 • Broj javne nabavke: 100627/2015
 • Opis javne nabavke: Godišnji pregled Propan Butan stanice