Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo N

Naziv javne nabavke: Nabavka merne opreme za sistem otpepeljivanja

 • Datum kreiranja: utorak, 11 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 17 april 2019
 • Broj javne nabavke: 1382/2018 (3000/0114/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka merne opreme za sistem otpepeljivanja

Naziv javne nabavke: Nabavka prekidača za RP 0,4 kV - TE Kolubara

 • Datum kreiranja: utorak, 25 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 16 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1726/2018(2257/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka prekidača za RP 0,4 kV - TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka reflektujuće UV folije

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 21 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 15 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2249/2018 (3000/0619/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka reflektujuće UV folije

Naziv javne nabavke: Nabavka rosnica i nosača rosnica - TENT A

 • Datum kreiranja: petak, 11 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 10 april 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1704/2018 (1783/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rosnica i nosača rosnica - TENT A

Naziv javne nabavke: Nabavka el. motora i rezervnih delova

 • Datum kreiranja: utorak, 08 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 09 april 2019
 • Broj javne nabavke: 2007/2018 (JN/3000/0424/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka el. motora i rezervnih delova

Naziv javne nabavke: Nivokazno staklo za napojni i startni rezervoar

 • Datum kreiranja: četvrtak, 24 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 29 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2478
 • Opis javne nabavke: Nivokazno staklo za napojni i startni rezervoar

Naziv javne nabavke: Nabavka hemikalija i opreme za laboratoriju TENT A i TENT B

 • Datum kreiranja: utorak, 25 decembar 2018
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0376/2018 (2426/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka hemikalija i opreme za laboratoriju TENT A i TENT B

Naziv javne nabavke: Nabavka i zamena ovešenja na poveznim parovodima na bloku A6 TENT-A

 • Datum kreiranja: sreda, 23 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 2957/2018 (3000/1216/2018
 • Opis javne nabavke: Nabavka i zamena ovešenja na poveznim parovodima na bloku A6 TENT-A

Naziv javne nabavke: Nabavka vodomera -TE Kolubara

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 14 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 27 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/1725/2018 (2472/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka vodomera -TE Kolubara

Naziv javne nabavke: Nabavka hemikalija, opreme i ostalog potrošnog materijala za hemijske analize

 • Datum kreiranja: petak, 18 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 25 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0369/2018(3208/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka hemikalija, opreme i ostalog potrošnog materijala za hemijske analize

Naziv javne nabavke: Nabavka rezervnih elektro delova za lokomotive ŽT

 • Datum kreiranja: petak, 11 januar 2019
 • Datum ažuriranja: 25 mart 2019
 • Broj javne nabavke: 3000/0610/2018 (2708/2018)
 • Opis javne nabavke: Nabavka rezervnih elektro delova za lokomotive ŽT