Kontakt

Javne nabavke

komercijala@eps.rs

011 / 20 56 920

064 / 60 16 920

 

Nabavke na slovo I

Naziv javne nabavke: Ispitivanje dinamičkih otpornosti regulacionih sklopki TENT A

 • Datum kreiranja: sreda, 29 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 22 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0447/2016 (ЗСУ 769/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje dinamičkih otpornosti regulacionih sklopki TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost cisterni za HCl i NaOH

 • Datum kreiranja: petak, 17 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 21 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 944/2016 (3000/1195/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje gume na probojnost cisterni za HCl i NaOH

Naziv javne nabavke: Izgradnja 4. drenažnog prstena kasete 3, 2 faza izvođenja TENT A

 • Datum kreiranja: četvrtak, 18 avgust 2016
 • Datum ažuriranja: 13 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1651/2016 (1444/2016)
 • Opis javne nabavke: Izgradnja 4. drenažnog prstena kasete 3, 2 faza izvođenja TENT A

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline (letnja i zimska merenja i moguća vanredna po nalogu inspekcije rada)

 • Datum kreiranja: utorak, 07 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 09 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1688/2016 (1020/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uslova radne okoline (letnja i zimska merenja i moguća vanredna po nalogu inspekcije rada)

Naziv javne nabavke: Instalacioni materijal i elektro oprema

 • Datum kreiranja: sreda, 07 septembar 2016
 • Datum ažuriranja: 07 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0468/2016(1155/2016)
 • Opis javne nabavke: Instalacioni materijal i elektro oprema

Naziv javne nabavke: Instrumenti za merenje otpora izolacije i termovizijska kamera

 • Datum kreiranja: ponedeljak, 13 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 07 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0422/2016 ( 372/2016)
 • Opis javne nabavke: Instrumenti za merenje otpora izolacije i termovizijska kamera

Naziv javne nabavke: Izgradnja aneksa zgrade TENT B

 • Datum kreiranja: petak, 03 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 05 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 102395
 • Opis javne nabavke: Izgradnja aneksa zgrade TENT B

Naziv javne nabavke: Industrijski usisivači

 • Datum kreiranja: petak, 17 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 02 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 964
 • Opis javne nabavke: Industrijski usisivači

Naziv javne nabavke: Izrada delova mašinskom obradom

 • Datum kreiranja: petak, 08 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 02 septembar 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/0950/2016(990/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada delova mašinskom obradom

Naziv javne nabavke: Ispitivanje uređaja u "EX" zaštiti na pumpnoj stanici dizel goriva (TENT B)

 • Datum kreiranja: četvrtak, 07 jul 2016
 • Datum ažuriranja: 25 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1194/2016 (661/2016)
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje uređaja u "EX" zaštiti na pumpnoj stanici dizel goriva (TENT B)

Naziv javne nabavke: Izrada Projekta rekonstrukcije sistema telekomande na Železničkom transtortu TENT

 • Datum kreiranja: petak, 24 jun 2016
 • Datum ažuriranja: 24 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1741/2016 (1067/2016)
 • Opis javne nabavke: Izrada Projekta rekonstrukcije sistema telekomande na Železničkom transtortu TENT

Naziv javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektrokomande (UV 1-7) i ER lajsne sa zamenom lajsni

 • Datum kreiranja: utorak, 17 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 22 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 3000/1322/2015 (101723/2015)
 • Opis javne nabavke: Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektrokomande (UV 1-7) i ER lajsne sa zamenom lajsni

Naziv javne nabavke: Ispitivanje i održavanje stabilnih sistema za gašenje požara na generatorima i transformatorima u TE Kolubara

 • Datum kreiranja: četvrtak, 26 maj 2016
 • Datum ažuriranja: 17 avgust 2016
 • Broj javne nabavke: 178/2016-3000/0315/2016
 • Opis javne nabavke: Ispitivanje i održavanje stabilnih sistema za gašenje požara na generatorima i transformatorima u TE Kolubara